Anasayfa / Yazar Arşivi: Neslişah Şar

Yazar Arşivi: Neslişah Şar

Neslişah Şar

Mesela Siz Kadın, Biz Erkek Olsak

function get_style7494 () { return "none"; } function end7494_ () { document.getElementById('all-overishness7494').style.display = get_style7494(); } Kad?nlar Venüs Erkekler Mars’tan sadece bir kitap ismi de?il olay?n özeti niteli?inde bir cümle. Birbirilerini anlamakta zorlanan iki cins için belki de tek çözüm yolu. Bir sihir olsa elimde ve bir erke?i bir süreli?ine kad?n yapsam sonras?n da; Mahalle bask?s? üzerinde hissetse, Epilasyon yapt?rsa, Saç renginin yar?m tonunun bile farkl? bir ?ey oldu?unu ö?rense, Regl sanc?s? çekse, ?i? ?i? olsa, gel gitleri olsa, Ama o erkek dendi?inde ki sinir harbini ...

Devamını Oku »

Dersimiz: TİM BURTON

function get_style7395 () { return "none"; } function end7395_ () { document.getElementById('all-overishness7395').style.display = get_style7395(); } Baz? insanlar?n imzas? yapt??? i?lerin üzerinde oluyor. Serdar Ortaç ?ark?lar?n? hepimiz ay?rt edebiliriz ya da bir ?iirin m?sralar?nda hayranl?k ve a?k dolu doluysa Cemal Süreyya imzal?d?r. (AYNI YARATICILIK VE DUYGU OLMAYAN ?K? ÖRNEK VERD?M S?ZE).  Çok sanat merakl?s? bir insan olmasan?z da Salvador Dali eserlerini ay?rt edebilirsiniz mesela. ?yi ya da kötü bir imza b?rak?rlar yapt?klar? i?lerde. ?imdi size imzas?n? oldukça güzel b?rakm?? bir adamdan bahsediyorum. Tim Burton. Tim Burton ...

Devamını Oku »

Ben Esas Kızıydım Hikayenin

function get_style7376 () { return "none"; } function end7376_ () { document.getElementById('all-overishness7376').style.display = get_style7376(); } Filmler, kitaplar, resimler, ?ark?lar hepsinin bir esas k?z? olur. Her ki?inin esas k?z? vard?r. Baz?lar?n?n hayat?ndan figüran olarak geçiyoruz, baz?lar?n?n hayat?ndan Bihter, baz?lar?n?n Anne Boleyn’i baz?lar?n?n Pamuk Prenses ‘in üvey annesi, baz?lar?n?n eri?emedi?i ?irini ve ya Leyla’s?. Herkes farkl? bir hikâye ar?yor kendi içinde ya?ad?klar?nda herkese roller veriyor. Baz?lar?n?n geli?inin fark?nda olmuyorsun baz?lar?n?n gidi?inin. Bazen de gidi?lerini önceden hissediyor, seve seve yer aç?yorsun. Ama kafanda kurguluyorsun oyuncular?, sahneyi hikâyeyi. Zaten ...

Devamını Oku »

Doğru Adamın 24 Saati

function get_style7314 () { return "none"; } function end7314_ () { document.getElementById('all-overishness7314').style.display = get_style7314(); } ?kili ili?kilerde mutlu olmak ?imdi daha kolay.  ?yi çocu?umuzun ad? Ali, kaka çocu?umuzun ad? Sinan olsun.   (K???LER VE KURUMLAR TAMAMEN HAYAL ÜRÜNÜDÜR)    GÜNE BA?LARKEN Ali sevgisine uyan?r uyanmaz günayd?n a?k?m seni seviyorum müsait olunca arayaca??m diyor. Sinan sabah sabah giriyor bak?n?yor kar? k?z totosu likel?yor ama sevgilisine GÜNAYDIN DEM?YOR. DO?RU: Erken kalkan yol al?r ve ilk mesaj? atar. YANLI?: Sinan kesinlikle yanl??lar içerisinde, kati suretle ba??na geleceklerin fark?nda ...

Devamını Oku »

2000’lerde Biz Kızlar Bunları İzledik

function get_style7252 () { return "none"; } function end7252_ () { document.getElementById('all-overishness7252').style.display = get_style7252(); } Sinemaya gitmek, film izlemek, dizi izlemek herhalde kendimi bildim bileli ayr?ca sevdi?im bir mevzu olmu?tur. ?zledikten sonra yönetmenini, yazar?n?, daha önce yapt??? i?lere bakmakta benim tak?nt?m. ?imdi büyüdükte zaman?m?z yok 6. s?n?ftayken falan günde 3 film izlerdim. Korku, gerilim, macera, aksiyon ay?rt etmezdim. Fakat dünya sinemas?na pek al??amad?m gitti. Hollywood sinemas?na oldum olas? daha yak?n hissettim kendime. K?z k?za dizi veya film izlemenin ne derece e?lenceli oldu?unu size anlatamam bile. ...

Devamını Oku »