Anasayfa / Yazar Arşivi: Mesut Karali

Yazar Arşivi: Mesut Karali

Mesut Karali
14 Ağustos 1991 Üsküdar doğumludur. İstanbul'da yaşamaktadır. Liseyi St. Benoit Fransız lisesinde tamamladıktan sonra, Kırklareli Üniversitesi Elektronik Mühendisliği bölümünü bitirmiştir. BOSCH GmbH da yaptığı stajın ardından Merkezi Almanya Köln de bulunan Klaas Alu Krane GmbH firmasında 3 yıl çalıştı. İstanbul'a geri dönen Karali şu anda bir fabrikanın otomasyon ve üretim koordinatörlüğünü yapmaktadır.

Bazı Hukuk Bürolarının Tacizi

Yakla??k 1 ay önce ba??mdan geçen enteresan bir olay? siz de?erli okurlar?m?zla payla?mak istedim. Anlat?mdaki amac?m, böyle bir durumla kar??la?t???m?zda neler yapmal?y?z, haklar?m?z? nas?l aramal?y?z. Bir ço?umuz ihtiyaç halinde herhangi bir e?yay? almak durumunda kalabiliriz, ve cebimizde onu alacak kadar yeteri para bulunamayabilir. Bu durumu sizin lehinize f?rsata çevirdi?ini zannetti?iniz senetle taksit yapan Spotçular, Beyaz e?yac?lar var, 1500 TL de?erinde bir çama??r makinas?n? sizlere 2000 lira dan verip bunu ödeyebilece?iniz takside bölüyorlar. 4-5-10-12 gibi ve kar??l???nda senet imzal?yorsunuz. Tabi ki ödemeyi düzenli olarak yapt???n?zda herhangi ...

Devamını Oku »

Evimizde Yaşarken Güvende miyiz ?

Art?k kanunlar gere?i tüm in?aat ?antiyelerinin giri?lerinde görüyoruz “ÖNCE ?? GÜVENL???” diye bir uyar? var. Peki evimizde ne kadar güvendeyiz ?, Özellikle ev han?mlar? ve yeni yürümeye ba?layan bebekler ne kadar güvendeler? Biliyoruz ki 21. Yüzy?lday?z ve art?k her ?ey Teknoloji ve teknolojik e?yalar?m?z?n çal??malar? için enerjiye ihtiyaçlar? var. Bu enerjiyi evimize gelen 220 Volt 50Hz ‘lik elektrik hatt?ndan sa?l?yoruz. Ne yaz?k ki ülkemiz de yeni yap?lan yap?lar?n büyük ço?unlu?unda 21. Yüzy?lda olmam?za ra?men hâlâ dünyan?n en büyük bulu?u olan “Kaçak Ak?m Sigortas?” Kullan?lm?yor. ve ...

Devamını Oku »