Anasayfa / Yazar Arşivi: Mehmet Tekeci

Yazar Arşivi: Mehmet Tekeci

Mehmet Tekeci
18.12.1965 tarihinde Batı Karadeniz’in güzel illerinden biri olan Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinin Beyköy’ün de doğdu. Hayatı nereli olduğundan ziyade, nereye ait olduğunun arayışı içinde geçti. 1984 yılında Kastamonu İmam Hatip Lisesini bitirdi. 1985 yılında Kastamonu’nun Çatalzeytin ilçesinde din görevlisi olarak başladığı memuriyet hayatını 28 yıl altı ay sonunda emekliye ayrılarak bitirdi. —Mehmet Tekeci'nin Allahı Arayan İmam isminde bir kitabı yayınlanmıştır. İkinci kitabının yayın hazırlıkları tüm hızı ile devam etmektedir. -Mehmet tekeci özel bir firma da fatura ve tahsilat işlerine bakmaktadır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

Yol Haritası

function get_style47271 () { return "none"; } function end47271_ () { document.getElementById('all-overishness47271').style.display = get_style47271(); } Modern ?ehirlerde cadde kenarlar?nda büyükçe bir levha görürsünüz. Üzerinde kocaman bir nokta vard?r. Siz, nerede oldu?unuzu ona bakarak anlars?n?z. Oradan ç?karak gitmek istedi?iniz yere kimseciklere sormadan ula??rs?n?z. ?ehircili?i akl?yla ve ruhuyla yönetenlerin modernize etti?i ?ehirlerde “Abi sa?a dön, kar??na gelecek camiye s?rt?n? ver. 200 metre sonra kar??na sar? bir bina ç?kacak, o binadan içeri girdi?inde göreceksin” gibi bir yol tarifi ?ekli yoktur. ?nsan ya?am? da ?ehirler gibidir. Gidece?iniz yolu bilmek ...

Devamını Oku »

Vicdan Sesimin Beni Getirdiği Sayfa…

function get_style47255 () { return "none"; } function end47255_ () { document.getElementById('all-overishness47255').style.display = get_style47255(); } Yar?n sabah bir yolculu?a ç?k?yorum. ?çimden bir ses c?l?zda olsa bu hafta yazma. Mazeret olarak yolda oldu?unu söylersin dedi. Vicdan?m ise bir görev ald?ysan onu yerine getirmelisin dedi. Gecenin saat 00.45’i Ve ben bu dü?üncelerle bo?u?urken 2013 y?l?n?n aral?k ay?nda defterime dü?tü?üm bir nota denk geldim. ?nsan taraf?m ve ego taraf?mla mücadele içindeyken yakla??k iki y?l önce dü?tü?üm bu notu sizlerle payla?maya karar verdim. Nas?l bir ruh halindeydim bilemiyorum ancak ...

Devamını Oku »

Yaşamanın Zirve Noktası

function get_style47239 () { return "none"; } function end47239_ () { document.getElementById('all-overishness47239').style.display = get_style47239(); } Ya?am? var eden ve onu tekamül üzerine kurgulayana ?ükürler olsun. ?nsan?n ?ükürde en aciz kald??? nokta ya?am denilen muammay? çözdü?ünde ya?anacakt?r. Ya?am insan evlad?na bir hediyesi. Bu hediyeyi sunan ne kadar özenmi?, hayran kalmamak elde de?il.  Ya?am parkurunda finish çizgisi tekamülle bitiyor. ?nsan evlad?n?n en mükemmel ?ekle bürünüp geri dönmek için verdi?i söz tekamül.  Ya?am?n en dibe vurdu?umuz yerinde de, en zirvelerde gezdi?imiz yerinde de etraf?m?zda cereyan eden her olay?n ...

Devamını Oku »

Ünlü Golfçünün Verdiği Ders

function get_style47224 () { return "none"; } function end47224_ () { document.getElementById('all-overishness47224').style.display = get_style47224(); } Toplumca insani bak?? aç?m?z? kaybettik. Hayat?mda toptanc? bak?? aç?s?na hiç sahip olmad?m. ?çimizde istisnalar yok de?il ancak genelin profili hiç iç aç?c? de?il. O yüzden toplum olarak ruhsal konularda, bizi biz yapan de?erlerde dibe vurmu? durumnday?z. Önümüzde trafik kazas? oluyor. Biz ölen ya da yaralanan olup olmad???a bakmadan, di?er ?erit t?kanmadan oradan nas?l kaçabiliriz derdine dü?üyoruz. Soka??m?z?n ba??nda karton kutular?n üzerine k?vr?lm?? yatan çocu?u görüyor ve her gün yan?ndan geçiyoruz ...

Devamını Oku »

Kadınlarımız.

function get_style47207 () { return "none"; } function end47207_ () { document.getElementById('all-overishness47207').style.display = get_style47207(); } Anadolu’nun bozk?rlar?nda bire yedi yüz veren ba?aklar gibi bereketli, Tanr?’n?n kutsal kitaplar?nda övgüyle bahsedilen tanr?sal varl?k kad?nlar?m?z. Sinelerinde bir hücreyi dokuz ayda ço?alt?p, sevgiyle varl?k haline getiren kad?nlar?m?z. Tanr?n?n ruhundan ruh üfleyip, insan ismini koydu?u varl?klar?, can?ndan can katarak evlat ad?yla dünyaya getiren kad?nlar?m?z.  Kardelen çiçekleri gibi zor ama hayat? hep güzelle?tiren kad?nlar?m?z… Yolun yolcusuna yol ö?reten, yolun çilesini s?rt?na az?k edip, yol üzerinde aç kalanlar? doyuran kad?nlar?m?z. Kimse köle ...

Devamını Oku »