Anasayfa / Yazar Arşivi: Konuk Yazar

Yazar Arşivi: Konuk Yazar

Konuk Yazar
Konuk Yazarlarımızın yazıları bu profilden paylaşılmaktadır.

HIV Testi Yaptırmak İçin 6 Harika Sebep

İster altı ayda bir ister altı yılda bir olsun, kimileri için HIV testi yaptırmak daima korkutucu bir fikirdir. Bu korkuyu aşabilen pek çok kişi için ise, testi yapacak kişi ya da kuruma, olası tüm sonuçlara dair mutlak bir güven duymak bir o kadar imkansızdır.Bir diğer gerçek ise şu; HIV negatifseniz bu değeri ömür boyu  korumak istersiniz ve yaptırdığınız her test bu isteğe hizmet eden bir araçtır. Fakat geçmişte HIV ile enfekte olduysanız bunu bilmek, bilmemekten iyidir. Çünkü tedaviye, ilaca erişmek yani normal yaşantınızı sürdürmek ancak bunu ...

Devamını Oku »

Kuşlar ve Güzel İnsanlar: Bir 8 Mart Yazısı

İnsanlara genellemelerle yaklaşmanın, onları söyledikleri sözlere veya kullandıkları jargona göre bir gruba sokmanın olabildiğince kaçınılması gereken bir eğilim olduğunu düşünsem de; bazı durumlarda bundan kaçınamıyorum. Kadınların (ya da belirli bir gruptaki kadınların) tercihleri, fikir yürütme biçimleri veya öncelikleri hakkında bazı kalıplaşmış düşünceleri olan ve yine kadınların –kadın olma özelliklerinden ötürü- belli bir yaşam biçimini benimsemesi gerektiği yönünde beklentileri olan kişiler hakkında da zihnimde ister istemez bir önyargı oluşuyor. Bu önyargı, bu kişilerin yaşamlarının merkezinde olarak sayabilecekleri kadınları, yalnızca kendilerine veya başkalarına hizmet etmeleri yönünden tanıdıkları ...

Devamını Oku »

Su Savaşları Yakın mı?

İçilebilir nitelikteki su kaynakları azalıyor mu ? Su insanlığa sunulmuş en büyük nimettir ve tüm insanlığın ortak malıdır. Dünya üzerinde gerçekleşen savaşların  sebepleri genellikle petrol, madenler olarak gösterilse de gözlerden kaçan bir diğer konu, içilebilir nitelikteki su kaynaklarının hızlıca tükenmesidir. Çatışmaların odağında bulunan erişilebilir su kaynakları, geleceğin en önemli stratejik meselesi olarak gün yüzüne çıkmaktadır. Bu da yakın gelecekte sınırları artık petrol kaynaklarının değil, su kaynaklarının çizebileceği görüşünü hâkim kılmaktadır. Dünya’nın dörtte üçü sularla kaplıdır ancak bu durum dünyanın su sıkıntısı çekmeyeceği anlamına gelmemektedir. Dünya ...

Devamını Oku »

1 Kasım’da Tarihe Müdahale

27 Ekim 1922’de İtilaf Devletleri Ankara ve İstanbul hükümetlerini barış görüşmeleri için Lozan’a birlikte davet ettiler. Çift başlılığın sürdürülemez olduğunu gören Mustafa Kemal, TBMM’de saltanatın ve İstanbul hükümetinin ilgasına yönelik görüşmeleri başlattı. Tartışmalar ilerledi, sonuç alınamadı. 1 Kasım 1922’de Mustafa Kemal şahsen müdahale etti ve saltanat demokratik olmayan usullerle kaldırıldı: “Efendiler, hakimiyet ve saltanat kimse tarafından hiç kimseye ilim icabıdır diye görüşmeyle tartışmayla verilmez. Hakimiyet ve saltanat kuvvetle, kudretle, zorla alınır. Osmanoğulları Türk milletinin hakimiyet ve saltanatına zorla el koymuşlardır. Bu haksız durumu altı yüzyıldan ...

Devamını Oku »

Orlando Sinema Kritiği

Toplumdaki statümüz, bize biçilen rol doğrudan ya da dolaylı olarak birçok etkenle ilişkilendirilebilir. Bu etkenlerden hangisinin ne kadar etkili olduğunun ötesinde, bunların kimi ne kadar etkileyici sorunsalı ile karşı karşıya kalabiliriz. Daha basite indirgeyecek olursak; kadın ve erkek arasındaki toplumsal statü mekanizmasının nasıl işlediği ve rol dağılımının neye göre yapıldığı çıkmazıdır. Aynı ekonomik koşullar ve sosyal statüye sahip olan kadın ve erkeğin toplumdaki statüleri her zaman aynı olmamıştır. Aynı iki kişi ama farklı cinsiyette olan iki insan için aynı koşullar söz konusu değildir. Bu noktada ...

Devamını Oku »