Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 25)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Sorumsuz Sorumlular

function get_style216 () { return "none"; } function end216_ () { document.getElementById('all-overishness216').style.display = get_style216(); } Gezi Park?…. Birço?umuzun belki defalarca geçti?i, birço?umuzun ismini bile bilmedi?i Gezi Park? bir anda ülke gündeminde hatta dünya gündeminde üst s?raya oturdu. Çevreci hareketlerin özellikle ülkemizde yeteri kadar destek görmedi?i a?ikâr. Y?llar önce 3. Köprüye hay?r ad? alt?nda 3 büyük çevreci sivil toplum örgütünün ba?latt??? çal??ma ve kampanyaya herkes kör sa??r ve dilsizdi. Mesele sadece kesilecek a?açlar? korumak de?ildi o eylemlerde. Kar?? ç?kt???m?z konu böylesi dev bir proje için taraflar?n ...

Devamını Oku »

Başlarken

function get_style127 () { return "none"; } function end127_ () { document.getElementById('all-overishness127').style.display = get_style127(); } Yazarl?k asl?nda benim için çok uzun zaman öncelerine kadar gidiyor. Üniversite e?itimimin ilk y?llar?nda ayl?k bir gazetede tam sayfa çevre haberleri derliyordum. Makaleler ile destekledi?im bir sayfam vard?. Yazarl?ktaki ilk ad?m?m bu oldu. Daha sonra ise çe?itli haber sitelerinde kö?e yazd?m. Kimi k?sa süreli kimi ise uzun süreli devam etti. Hepsinde ise ortak olan ?ey ÇEVRE konusunda yaz?yor olmamd?. Y?llarca Siyaset sahnesinde aktif olarak görev yapm?? bir genç olarak bundan ...

Devamını Oku »