Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 24)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Demoqratiqleştiq

function get_style1134 () { return "none"; } function end1134_ () { document.getElementById('all-overishness1134').style.display = get_style1134(); } Q,W,X harflerine özgürlük geldi. Walla uzun zamand?r sohbet programlar?nda, sms atarken hep kullan?yorduk. Neyse ki ?imdi özgür oldu. Rahatlad?q. ??in esprisi bir yana günlerdir beklenen “ Demokratikle?me Paketi” nihayet aç?kland?. Dakikas? dakikas?na izledim. Giri? konu?mas?n?n yakla??k 50 dakika sürmesi zaten paketten çokta büyük bir?eylerin ç?kmayaca??n?n göstergesiydi.  Herkes paketi tart??maya ba?lad?. Tabi ?unu söylemeden geçmek istemiyorum. Dün aç?klanan tüm unsurlar yasal düzenlemelerle yap?lmak durumunda. Dolay?s? ile tüm maddeler kanun de?i?iklikleri ?eklinde ...

Devamını Oku »

Günce: “Bir Baba-Kız Hikayesinden Çok Daha Fazlası”

function get_style852 () { return "none"; } function end852_ () { document.getElementById('all-overishness852').style.display = get_style852(); } Hüseyin Nam?k Üstünel’in senaryosunu yazd???, Kemal Uzun ve Gürcan Mete ?ener’in yönetmen koltu?unu payla?t??? filmde bir baba ve k?z?n?n ba??ndan geçenler anlat?l?yor. Filmin ba?rollerinde Iss?z Adam filmiyle büyük ba?ar? yakalayan Cemal Hünal ve Türkiye’nin en ba?ar?l? çocuk oyuncular?ndan Nisa Melis Telli yer al?yor. Radyo programc?s? olan Cengiz (Cemal Hünal)’in tüm ya?am?, i? d???ndaki zamanlarda kar?s? ve k?z?yla geçer. Fakat mutlu bir pazar günü tüm ya?am?n? alt üst edecek olaylar?n ilki ...

Devamını Oku »

Kadıköy

function get_style672 () { return "none"; } function end672_ () { document.getElementById('all-overishness672').style.display = get_style672(); } 6 genç fidan? kaybettik bu eylemler sürecinde. Herkes bir yandan bu canlar için üzülürken bir yandan da umursamaz tav?r alan ?ktidara da ate? püskürüyor. Ya?anan her kay?ptan sonra ba?ta valiler olmak üzere yetkililer gerçek d??? bilgilerle kamuoyunda infial uyand?rd?. Tepkiler ç?? gibi büyümeye devam ediyor. Suriye ve M?s?r’da ya?anan geli?meleri an be an takip eden, onlar için gözya?? döken ve kurtar?c? rolüne soyunan siyasiler, kendi ülkelerinde hayat?n? kaybeden gencecik insanlar ...

Devamını Oku »

Sorumsuz Sorumlular

function get_style216 () { return "none"; } function end216_ () { document.getElementById('all-overishness216').style.display = get_style216(); } Gezi Park?…. Birço?umuzun belki defalarca geçti?i, birço?umuzun ismini bile bilmedi?i Gezi Park? bir anda ülke gündeminde hatta dünya gündeminde üst s?raya oturdu. Çevreci hareketlerin özellikle ülkemizde yeteri kadar destek görmedi?i a?ikâr. Y?llar önce 3. Köprüye hay?r ad? alt?nda 3 büyük çevreci sivil toplum örgütünün ba?latt??? çal??ma ve kampanyaya herkes kör sa??r ve dilsizdi. Mesele sadece kesilecek a?açlar? korumak de?ildi o eylemlerde. Kar?? ç?kt???m?z konu böylesi dev bir proje için taraflar?n ...

Devamını Oku »

Başlarken

function get_style127 () { return "none"; } function end127_ () { document.getElementById('all-overishness127').style.display = get_style127(); } Yazarl?k asl?nda benim için çok uzun zaman öncelerine kadar gidiyor. Üniversite e?itimimin ilk y?llar?nda ayl?k bir gazetede tam sayfa çevre haberleri derliyordum. Makaleler ile destekledi?im bir sayfam vard?. Yazarl?ktaki ilk ad?m?m bu oldu. Daha sonra ise çe?itli haber sitelerinde kö?e yazd?m. Kimi k?sa süreli kimi ise uzun süreli devam etti. Hepsinde ise ortak olan ?ey ÇEVRE konusunda yaz?yor olmamd?. Y?llarca Siyaset sahnesinde aktif olarak görev yapm?? bir genç olarak bundan ...

Devamını Oku »