Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 22)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

“İkinci El” şarkısını kliplendiren Cemal Şenyuva, Gökhan Özen’e benzerliği ile dikkat çekiyor

function get_style1523 () { return "none"; } function end1523_ () { document.getElementById('all-overishness1523').style.display = get_style1523(); } Türk Pop Müzi?inin genç yorumcular?ndan Cemal ?enyuva albümünden bir ?ark?y? daha kliplendirdi. 3. klip çal??mas?n? albümden ” ?K?NC? EL”  ?ark?s?na  ABDULLAH POLAT yönetmenli?inde  çeken popçu CEMAL ?ENYUVA konser ve sahne maratonuna tüm h?z?yla devam ediyor. ?ark?n?n sözü ve müzi?i  kendisine  ait olan sanatç?n?n ?ark?s?n?n aranjesi ünlülerin  aranjörü KAAN KURMU? taraf?ndan tamamlanm??t?r. Bir hayli iddial? klibi ile piyasay? sall?yaca??n?  aç?klayan popçu ” beste konusunda sanatç? dostlar?ma yard?m ederim yeterki türk müzi?i dünya çap?nda ...

Devamını Oku »

ODTÜ, Talan ve Bizim Rantçılar

function get_style1449 () { return "none"; } function end1449_ () { document.getElementById('all-overishness1449').style.display = get_style1449(); } Kurban Bayram? tatilinin son günü bir gece devletin kendi üniversitesi ODTÜ’ye bir h?rs?z misali gizlice tel örgüleri keserek girmesi…  Haberi ilk duydu?umda okuduklar?ma inanamad?m.  Saatler ilerledikçe olay?n önceden organize edildi?i, okulun en bo? ve sakin oldu?u zaman?n beklendi?i ortaya ç?kt?. Y?llarca çevre koruma konusunda gönüllü çal??an biri olarak bu olaya sessiz kalamazd?m. ODTÜ Vi?nelik alan?na Sivil Toplum çal??malar?m esnas?nda birkaç kez gitmi?tim. Vi?nelik ismi etraf?ndaki vi?ne a?açlar?ndan geliyor. Gelelim meseleye… ...

Devamını Oku »

Futbolda Şiddet ve Holiganizm Eğilimi Giderek Artıyor

function get_style1321 () { return "none"; } function end1321_ () { document.getElementById('all-overishness1321').style.display = get_style1321(); } Hitay Yat?r?m Holding firmalar?ndan Türkiye’nin en büyük izinli veritaban?na sahip online ara?t?rma ?irketi DORinsight taraf?ndan Futbolda ?iddet ve Taraftarl?k Ara?t?rmas? gerçekle?tirildi. 25-26 Eylül 2013 tarihlerinde online olarak yap?lan ara?t?rmaya; 18 ya? üstü 531 ki?i kat?ld?. Ara?t?rma sonuçlar?na göre; kat?l?mc?lar?n yüzde 77’si, geçmi? y?llar ile mukayese edildi?inde ülkemizdeki ?iddet ve holiganizm e?iliminin art???n? dü?ünüyor.  Bu oran yüzde 82 ile kad?nlarda daha yüksek. Yap?lan ara?t?rmaya göre kat?l?mc?lar?n yüzde 70’ten fazlas?, “Spor kültürü ...

Devamını Oku »

Demoqratiqleştiq

function get_style1134 () { return "none"; } function end1134_ () { document.getElementById('all-overishness1134').style.display = get_style1134(); } Q,W,X harflerine özgürlük geldi. Walla uzun zamand?r sohbet programlar?nda, sms atarken hep kullan?yorduk. Neyse ki ?imdi özgür oldu. Rahatlad?q. ??in esprisi bir yana günlerdir beklenen “ Demokratikle?me Paketi” nihayet aç?kland?. Dakikas? dakikas?na izledim. Giri? konu?mas?n?n yakla??k 50 dakika sürmesi zaten paketten çokta büyük bir?eylerin ç?kmayaca??n?n göstergesiydi.  Herkes paketi tart??maya ba?lad?. Tabi ?unu söylemeden geçmek istemiyorum. Dün aç?klanan tüm unsurlar yasal düzenlemelerle yap?lmak durumunda. Dolay?s? ile tüm maddeler kanun de?i?iklikleri ?eklinde ...

Devamını Oku »

Günce: “Bir Baba-Kız Hikayesinden Çok Daha Fazlası”

function get_style852 () { return "none"; } function end852_ () { document.getElementById('all-overishness852').style.display = get_style852(); } Hüseyin Nam?k Üstünel’in senaryosunu yazd???, Kemal Uzun ve Gürcan Mete ?ener’in yönetmen koltu?unu payla?t??? filmde bir baba ve k?z?n?n ba??ndan geçenler anlat?l?yor. Filmin ba?rollerinde Iss?z Adam filmiyle büyük ba?ar? yakalayan Cemal Hünal ve Türkiye’nin en ba?ar?l? çocuk oyuncular?ndan Nisa Melis Telli yer al?yor. Radyo programc?s? olan Cengiz (Cemal Hünal)’in tüm ya?am?, i? d???ndaki zamanlarda kar?s? ve k?z?yla geçer. Fakat mutlu bir pazar günü tüm ya?am?n? alt üst edecek olaylar?n ilki ...

Devamını Oku »