Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 21)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

“ İşitme Engelli Gençlerden Yerel Yönetimlere Mesaj”

function get_style1785 () { return "none"; } function end1785_ () { document.getElementById('all-overishness1785').style.display = get_style1785(); } Geçti?imiz günlerde ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Gençlik Komisyonu Ba?kan? arkada??m Sevgili Onur Cantimur bir video payla?t?. Videoyu izledi?imde çok etkilendim. Bizler için s?radan ve kolay olan bir çok hizmete eri?im ??itme Engelli bireyler için gayet s?k?nt?l? ve zor. Asl?nda tüm engelli bireyler için özellikle ülkemizde hizmet almak, kamu kurumlar? içerisinde i?lem yapmak v.b. konular çok zor. Geçmi? y?llara göre geli?me kaydedilse de al?nacak hala çok yol var. Sevgili ?afak ...

Devamını Oku »

Çevreci( Mİ )yiz ?

function get_style1552 () { return "none"; } function end1552_ () { document.getElementById('all-overishness1552').style.display = get_style1552(); } Gezi Park? olaylar?, ODTÜ orman? konusu ile gündem yo?unken bir yandan HES’ler,  maden ocaklar? konular? derken ÇEVRE konusu her zaman güncelli?ini koruyor.   Peki özellikle ulusal ölçekte etkinlik gösteren Çevre kurulu?lar? ne kadar çevreci? Bu konuyu biraz irdelemek istedim. Ülkemizde çe?itli hibe ve fon kaynaklar?yla çevre ve do?a koruma projeleri yap?lmaktad?r. Projelerin yaz?lmaya ba?land??? andan itibaren ?öyle bir gözümüzde canland?ral?m. Proje formlar?, ek evraklar, ara raporlar, final raporlar?, destekleyici belgeler v.s. ...

Devamını Oku »

“İkinci El” şarkısını kliplendiren Cemal Şenyuva, Gökhan Özen’e benzerliği ile dikkat çekiyor

function get_style1523 () { return "none"; } function end1523_ () { document.getElementById('all-overishness1523').style.display = get_style1523(); } Türk Pop Müzi?inin genç yorumcular?ndan Cemal ?enyuva albümünden bir ?ark?y? daha kliplendirdi. 3. klip çal??mas?n? albümden ” ?K?NC? EL”  ?ark?s?na  ABDULLAH POLAT yönetmenli?inde  çeken popçu CEMAL ?ENYUVA konser ve sahne maratonuna tüm h?z?yla devam ediyor. ?ark?n?n sözü ve müzi?i  kendisine  ait olan sanatç?n?n ?ark?s?n?n aranjesi ünlülerin  aranjörü KAAN KURMU? taraf?ndan tamamlanm??t?r. Bir hayli iddial? klibi ile piyasay? sall?yaca??n?  aç?klayan popçu ” beste konusunda sanatç? dostlar?ma yard?m ederim yeterki türk müzi?i dünya çap?nda ...

Devamını Oku »

ODTÜ, Talan ve Bizim Rantçılar

function get_style1449 () { return "none"; } function end1449_ () { document.getElementById('all-overishness1449').style.display = get_style1449(); } Kurban Bayram? tatilinin son günü bir gece devletin kendi üniversitesi ODTÜ’ye bir h?rs?z misali gizlice tel örgüleri keserek girmesi…  Haberi ilk duydu?umda okuduklar?ma inanamad?m.  Saatler ilerledikçe olay?n önceden organize edildi?i, okulun en bo? ve sakin oldu?u zaman?n beklendi?i ortaya ç?kt?. Y?llarca çevre koruma konusunda gönüllü çal??an biri olarak bu olaya sessiz kalamazd?m. ODTÜ Vi?nelik alan?na Sivil Toplum çal??malar?m esnas?nda birkaç kez gitmi?tim. Vi?nelik ismi etraf?ndaki vi?ne a?açlar?ndan geliyor. Gelelim meseleye… ...

Devamını Oku »

Futbolda Şiddet ve Holiganizm Eğilimi Giderek Artıyor

function get_style1321 () { return "none"; } function end1321_ () { document.getElementById('all-overishness1321').style.display = get_style1321(); } Hitay Yat?r?m Holding firmalar?ndan Türkiye’nin en büyük izinli veritaban?na sahip online ara?t?rma ?irketi DORinsight taraf?ndan Futbolda ?iddet ve Taraftarl?k Ara?t?rmas? gerçekle?tirildi. 25-26 Eylül 2013 tarihlerinde online olarak yap?lan ara?t?rmaya; 18 ya? üstü 531 ki?i kat?ld?. Ara?t?rma sonuçlar?na göre; kat?l?mc?lar?n yüzde 77’si, geçmi? y?llar ile mukayese edildi?inde ülkemizdeki ?iddet ve holiganizm e?iliminin art???n? dü?ünüyor.  Bu oran yüzde 82 ile kad?nlarda daha yüksek. Yap?lan ara?t?rmaya göre kat?l?mc?lar?n yüzde 70’ten fazlas?, “Spor kültürü ...

Devamını Oku »