Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 21)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

İşitme Engelliler, Görme Engellilerin Dünyasına Yolculuk Yapıyor

function get_style3530 () { return "none"; } function end3530_ () { document.getElementById('all-overishness3530').style.display = get_style3530(); } Serginin ad?: Karanl?kta Diyalog ?stanbul’u bu zamana kadar hiç bu kadar farkl? ya?amad?n?z! Bu yeni sergi; bu unutamayaca??n?z deneyim, sizi ?stanbul’un sembolü haline gelmi? tüm kentsel mekanlar?yla bir araya getirecek. Ancak tümüyle karanl?kta! Do?ru duydunuz! ?stanbul’u; ?stanbul’a özgü o e?siz ses, koku, doku ve s?cakl?klar?yla “görme”nin yeni yollar?n? ke?fedeceksiniz! Üstelik bunu ya?arken size yol gösterecek rehberleriniz de görme engelliler olacak! Yani siz ve macera ortaklar?n?z kelimenin gerçek anlam?yla, görme d???ndaki ...

Devamını Oku »

Aybike Esin Tumluer sesli güldürecek…!

function get_style3381 () { return "none"; } function end3381_ () { document.getElementById('all-overishness3381').style.display = get_style3381(); } Her ?ey Yolunda Merkez’de ki Diyet Hanife rolü ile dikkatleri üstüne çeken Aybike Esin Tumluer ?imdilerde yo?un bir temponun içinde… Her ?ey Yolunda Merkez’de ki Diyet Hanife  rolü ile dikkatleri üstüne çeken Aybike Esin Tumluer ?imdilerde yo?un bir temponun içinde. TV2 kanal?nda ?ubat ay?nda yay?nlanmaya ba?layacak “Sesli Güldüm” komedi program?nda do?açlama yetene?ini konu?turacak olan genç sanatç? gece gündüz çekim ko?turmacas?nda. Haliç Üniversitesi Konservatuar Ana sanat dal? Tiyatro bölümünü derece ile ...

Devamını Oku »

OY’una SAHİP ÇIK!!! Seçmen listeleri kontrol için son gün 23 OCAK!!!!

function get_style3229 () { return "none"; } function end3229_ () { document.getElementById('all-overishness3229').style.display = get_style3229(); } 18 ya??n? doldurmu?, Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? olan herkesin dikkatine!! 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde oy kullanabilmek için son gün 23 OCAK 2014 Seçmen listeleri 10 Ocak – 23 Ocak tarihleri aras?nda , ikamet etti?iniz mahalle muhtarl???nda as?l? duracakt?r. Bu süre içerisinde, listede ad?n?z?n olup olmad???n? kontrol ediniz. AYRICA Yüksek Seçim Kurulu ( www.ysk.gov.tr ) sayfas?ndan da kontrol edebilirsiniz. E?er isminiz  seçmen listesinde ya da YSK sitesinde yoksa veya yanl??sa ne ...

Devamını Oku »

Bunun adı ŞEHİRLEŞME değil DOĞA KATLİAMI

function get_style3078 () { return "none"; } function end3078_ () { document.getElementById('all-overishness3078').style.display = get_style3078(); } ?stanbul bo?az?nda ?öyle bir gezintiye ç?kt???m?zda pe? pe?e yükselen in?aatlar gözümüze çarpar oldu. Bo?az?n e?siz güzelli?ine pe?pe?e indirilen bu hançerler hem estetik hem de çevresel bask?lar? aç?s?ndan rahats?zl?k vermektedir. Yak?n tarihe ?öyle bir göz atarsak, 1989 da yap?m?na ba?lanan Taksim Park Otel in?aat?, yap?ld??? dönemde büyük tart??malar? da beraberinde getirmi?ti. Bo?az?n silüetini bozdu?u, çevre binalarda risk yaratt??? gerekçesiyle sivil toplum örgütleri’nin ba?latm?? oldu?u kampanyalar sonucunda 1994 y?l?nda park otel in?aat? ...

Devamını Oku »

Halk Eğitim Merkezlerinde İleri Seviye İşaret Dili Kursları Açılsın Kampanyası

function get_style3032 () { return "none"; } function end3032_ () { document.getElementById('all-overishness3032').style.display = get_style3032(); } ???TME ENGELL?LER VE A?LELER? DERNE?? – www.ied.org.tr Halk E?itim Merkezlerinde ?leri Seviye ??aret Dili Kurslar? Aç?ls?n Kampanyas? ??aret dili e?itimi almak isteyen vatanda?lar?m?z için iyi bir imkân olan ve Türkiye’nin çe?itli illerinde yayg?n olan Halk E?itim Merkezlerinin baz? ?ubelerinde 1. kur i?aret dili kursunu bitirip devam etmek isteyen vatanda?lar?m?z e?itime devam edemiyor, i?aret dili bilgilerini ilerletemiyor. Bunun sebebi 2. kura kat?l?mda “önlisans ?art?” aranmakta olup i?aret dili e?itimi 3 ay ...

Devamını Oku »