Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 20)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Celal BAYRAK “ 20 Soruda Konuş Bakalım” köşesi ile Magazin Basını gündeminde…

function get_style1971 () { return "none"; } function end1971_ () { document.getElementById('all-overishness1971').style.display = get_style1971(); } Yapt??? özel röportajlarla magazin bas?n?nda önemli bir yeri olan Celal Bayrak sosyal sorumluluk projelerine destek olmak için “ 20 Soruda Konu? Bakal?m” projesini hayata geçirdi. WEBUNYA; insanlara konular?nda uzman ki?iler arac?l???yla do?ru bilgiyi sunmak ve bu bilgiler sebebiyle internet sitesinden sa?lanan gelirlerin büyük k?sm?n? ise kamuya yararl? statüdeki dernek ve vak?flara ba??? yapmak amac?yla kurulmu? tamamen gönüllülerden olu?an bir site. “ 20 Soruda Konu? Bakal?m” projesine hem sosyal sorumluluk projelerine ...

Devamını Oku »

Dj Murat Renay Danimarka’da Sahne Alıyor

function get_style1853 () { return "none"; } function end1853_ () { document.getElementById('all-overishness1853').style.display = get_style1853(); } SÖYLENMEYEN ve BEN SEN?N B?LD???N ERKEKLERDEN DE??L?M kitaplar?n?n yazar? Murat Renay, dikkat çeken blog yaz?lar?n?n yan?nda, ?ngilizce blo?u Gays Of Turkey.com’u temsilen DJ performanslar?yla daha önce Yunanistan ve Fransa’da sahne alm??t?. Bu DJ performanslar?na yenisini ekleyen Renay, 30 Kas?m 2013 Cumartesi gecesi Danimarka-Kopenhag’ta BLOCK 66 isimli mekanda SABAAH organizasyonun özel davetlisi olarak ORIENTAL DISCO partisinde çal?yor. Merkezi Kopenhag’ta olan SABAAH, etnik kökenli Lezbiyen, E?cinsel, Biseksüel ve Trans bireylere destek vermek ...

Devamını Oku »

“ İşitme Engelli Gençlerden Yerel Yönetimlere Mesaj”

function get_style1785 () { return "none"; } function end1785_ () { document.getElementById('all-overishness1785').style.display = get_style1785(); } Geçti?imiz günlerde ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i Gençlik Komisyonu Ba?kan? arkada??m Sevgili Onur Cantimur bir video payla?t?. Videoyu izledi?imde çok etkilendim. Bizler için s?radan ve kolay olan bir çok hizmete eri?im ??itme Engelli bireyler için gayet s?k?nt?l? ve zor. Asl?nda tüm engelli bireyler için özellikle ülkemizde hizmet almak, kamu kurumlar? içerisinde i?lem yapmak v.b. konular çok zor. Geçmi? y?llara göre geli?me kaydedilse de al?nacak hala çok yol var. Sevgili ?afak ...

Devamını Oku »

Çevreci( Mİ )yiz ?

function get_style1552 () { return "none"; } function end1552_ () { document.getElementById('all-overishness1552').style.display = get_style1552(); } Gezi Park? olaylar?, ODTÜ orman? konusu ile gündem yo?unken bir yandan HES’ler,  maden ocaklar? konular? derken ÇEVRE konusu her zaman güncelli?ini koruyor.   Peki özellikle ulusal ölçekte etkinlik gösteren Çevre kurulu?lar? ne kadar çevreci? Bu konuyu biraz irdelemek istedim. Ülkemizde çe?itli hibe ve fon kaynaklar?yla çevre ve do?a koruma projeleri yap?lmaktad?r. Projelerin yaz?lmaya ba?land??? andan itibaren ?öyle bir gözümüzde canland?ral?m. Proje formlar?, ek evraklar, ara raporlar, final raporlar?, destekleyici belgeler v.s. ...

Devamını Oku »

“İkinci El” şarkısını kliplendiren Cemal Şenyuva, Gökhan Özen’e benzerliği ile dikkat çekiyor

function get_style1523 () { return "none"; } function end1523_ () { document.getElementById('all-overishness1523').style.display = get_style1523(); } Türk Pop Müzi?inin genç yorumcular?ndan Cemal ?enyuva albümünden bir ?ark?y? daha kliplendirdi. 3. klip çal??mas?n? albümden ” ?K?NC? EL”  ?ark?s?na  ABDULLAH POLAT yönetmenli?inde  çeken popçu CEMAL ?ENYUVA konser ve sahne maratonuna tüm h?z?yla devam ediyor. ?ark?n?n sözü ve müzi?i  kendisine  ait olan sanatç?n?n ?ark?s?n?n aranjesi ünlülerin  aranjörü KAAN KURMU? taraf?ndan tamamlanm??t?r. Bir hayli iddial? klibi ile piyasay? sall?yaca??n?  aç?klayan popçu ” beste konusunda sanatç? dostlar?ma yard?m ederim yeterki türk müzi?i dünya çap?nda ...

Devamını Oku »