Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 20)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Tiyatro ANTRE: “Gitmek; Dünden Önce Yarından Sonra ”

function get_style3684 () { return "none"; } function end3684_ () { document.getElementById('all-overishness3684').style.display = get_style3684(); } T?YATRO ANTRE MART AYINDA ANADOLU YAKASI VE AVRUPA YAKASINDA…  “G?TMEK; DÜNDEN ÖNCE YARINDAN SONRA ” Her gün düne uyand???m?z bu hayatta birbirinin izdü?ümü olan günler ars?zca tekrarlar kendilerini. Ömer de yine böyle bir sabahta düne açt? gözlerini. Ancak o gün ne düne benzedi ne de yar?n? ayn? kald?… Dört farkl? hayat?n gölgelerinin kesi?ece?i o gün, duvarlar?na yaln?zl?k savrulmu? o evde ya?anacaklar bizi nereye götürecekti? Amans?z hesapla?malar, içimizde büyüttü?ümüz korkular ve ...

Devamını Oku »

İşitme Engellilerin Unutulmaz Deneyimi

function get_style3669 () { return "none"; } function end3669_ () { document.getElementById('all-overishness3669').style.display = get_style3669(); } ??itme engelliler görme engellilerin dünyas?na yolculuk yapt?. Kulak arkas? i?itme cihaz? veya koklear implant kullanan i?itme engelliler, görme engellilere empati yap?lmas? için Gayrettepe Metro ?stasyonunda düzenlenen, yurtd???ndan getirilen ödüllü “Karanl?kta Diyalog” sergisinde unutulmaz bir deneyim ya?ad?. Karanl?kta kalman?n psikolojik bask?s?na dayanamay?p sergiden erken ç?kan i?itme engelliler de oldu. Sergiye girerken k?sa bir brifing ve baston alan i?itme engelliler tamamen karanl?kta geçen sergide zaman zaman çevresel sesleri, görme engelli rehberlerinin sesli ...

Devamını Oku »

İşitme Engelliler, Görme Engellilerin Dünyasına Yolculuk Yapıyor

function get_style3530 () { return "none"; } function end3530_ () { document.getElementById('all-overishness3530').style.display = get_style3530(); } Serginin ad?: Karanl?kta Diyalog ?stanbul’u bu zamana kadar hiç bu kadar farkl? ya?amad?n?z! Bu yeni sergi; bu unutamayaca??n?z deneyim, sizi ?stanbul’un sembolü haline gelmi? tüm kentsel mekanlar?yla bir araya getirecek. Ancak tümüyle karanl?kta! Do?ru duydunuz! ?stanbul’u; ?stanbul’a özgü o e?siz ses, koku, doku ve s?cakl?klar?yla “görme”nin yeni yollar?n? ke?fedeceksiniz! Üstelik bunu ya?arken size yol gösterecek rehberleriniz de görme engelliler olacak! Yani siz ve macera ortaklar?n?z kelimenin gerçek anlam?yla, görme d???ndaki ...

Devamını Oku »

Aybike Esin Tumluer sesli güldürecek…!

function get_style3381 () { return "none"; } function end3381_ () { document.getElementById('all-overishness3381').style.display = get_style3381(); } Her ?ey Yolunda Merkez’de ki Diyet Hanife rolü ile dikkatleri üstüne çeken Aybike Esin Tumluer ?imdilerde yo?un bir temponun içinde… Her ?ey Yolunda Merkez’de ki Diyet Hanife  rolü ile dikkatleri üstüne çeken Aybike Esin Tumluer ?imdilerde yo?un bir temponun içinde. TV2 kanal?nda ?ubat ay?nda yay?nlanmaya ba?layacak “Sesli Güldüm” komedi program?nda do?açlama yetene?ini konu?turacak olan genç sanatç? gece gündüz çekim ko?turmacas?nda. Haliç Üniversitesi Konservatuar Ana sanat dal? Tiyatro bölümünü derece ile ...

Devamını Oku »

OY’una SAHİP ÇIK!!! Seçmen listeleri kontrol için son gün 23 OCAK!!!!

function get_style3229 () { return "none"; } function end3229_ () { document.getElementById('all-overishness3229').style.display = get_style3229(); } 18 ya??n? doldurmu?, Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? olan herkesin dikkatine!! 30 Mart 2014 Yerel Seçimlerinde oy kullanabilmek için son gün 23 OCAK 2014 Seçmen listeleri 10 Ocak – 23 Ocak tarihleri aras?nda , ikamet etti?iniz mahalle muhtarl???nda as?l? duracakt?r. Bu süre içerisinde, listede ad?n?z?n olup olmad???n? kontrol ediniz. AYRICA Yüksek Seçim Kurulu ( www.ysk.gov.tr ) sayfas?ndan da kontrol edebilirsiniz. E?er isminiz  seçmen listesinde ya da YSK sitesinde yoksa veya yanl??sa ne ...

Devamını Oku »