Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 20)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

“DİJİTAL MARKA STRATEJİLERİ VE KURUMSAL SOSYAL MEDYA YÖNETİMİ” Workshop

function get_style3839 () { return "none"; } function end3839_ () { document.getElementById('all-overishness3839').style.display = get_style3839(); } Türkiye ’de sosyal medya yönetimi ve dijital PR denilince akla gelen ilk isim olan OHANNES KAN taraf?ndan WEBUNYA i?birli?i ile  “ D?J?TAL MARKA STRATEJ?LER? VE KURUMSAL SOSYAL MEDYA YÖNET?M?” konulu WORKSHOP düzenlenecektir. Kurumsal Sosyal Medya Yönetimi Workshop ?çeri?i ise; (Sosyal Medyada Kurumsal ?leti?im)         Sosyal a?larda profil geli?tirme – ileri seviye, yeni dünyada sosyalle?me ve networking, Sosyal medyada sürekli ileti?im için teknik geli?tirme, sosyal ili?kileri yönetmek için sosyal medya araçlar?ndan faydalanmak, ...

Devamını Oku »

Farklı Feminizmler 14-16 Mart Arasında Ankara’da Buluşuyor

function get_style3705 () { return "none"; } function end3705_ () { document.getElementById('all-overishness3705').style.display = get_style3705(); } KASAUM, Ankara Üniversitesi Kad?n Çal??malar? ve Kaos GL i?birli?iyle haz?rlanan 3. Uluslararas? Feminist Forum ve KASAUM 20. Y?l Etkinlikleri Ortak Program?n?n etkinlikleri herkesin kat?l?m?na aç?k ve ücretsizdir. Farkl? Feminizmler 14-16 Mart Aras?nda Ankara’da Bulu?uyor. Kaos GL Derne?i, Ankara Üniversitesi Kad?n Sorunlar? Ara?t?rma ve Uygulama Merkezi (KASAUM) ve Ankara Üniversitesi Kad?n Çal??malar? 14-16 Mart tarihleri aras?nda farkl? feminist halleri Ankara’da bir araya getiriyor. Türkiyeli feminist örgütler ile LGBT? (lezbiyen, gey, biseksüel, ...

Devamını Oku »

Tiyatro ANTRE: “Gitmek; Dünden Önce Yarından Sonra ”

function get_style3684 () { return "none"; } function end3684_ () { document.getElementById('all-overishness3684').style.display = get_style3684(); } T?YATRO ANTRE MART AYINDA ANADOLU YAKASI VE AVRUPA YAKASINDA…  “G?TMEK; DÜNDEN ÖNCE YARINDAN SONRA ” Her gün düne uyand???m?z bu hayatta birbirinin izdü?ümü olan günler ars?zca tekrarlar kendilerini. Ömer de yine böyle bir sabahta düne açt? gözlerini. Ancak o gün ne düne benzedi ne de yar?n? ayn? kald?… Dört farkl? hayat?n gölgelerinin kesi?ece?i o gün, duvarlar?na yaln?zl?k savrulmu? o evde ya?anacaklar bizi nereye götürecekti? Amans?z hesapla?malar, içimizde büyüttü?ümüz korkular ve ...

Devamını Oku »

İşitme Engellilerin Unutulmaz Deneyimi

function get_style3669 () { return "none"; } function end3669_ () { document.getElementById('all-overishness3669').style.display = get_style3669(); } ??itme engelliler görme engellilerin dünyas?na yolculuk yapt?. Kulak arkas? i?itme cihaz? veya koklear implant kullanan i?itme engelliler, görme engellilere empati yap?lmas? için Gayrettepe Metro ?stasyonunda düzenlenen, yurtd???ndan getirilen ödüllü “Karanl?kta Diyalog” sergisinde unutulmaz bir deneyim ya?ad?. Karanl?kta kalman?n psikolojik bask?s?na dayanamay?p sergiden erken ç?kan i?itme engelliler de oldu. Sergiye girerken k?sa bir brifing ve baston alan i?itme engelliler tamamen karanl?kta geçen sergide zaman zaman çevresel sesleri, görme engelli rehberlerinin sesli ...

Devamını Oku »

İşitme Engelliler, Görme Engellilerin Dünyasına Yolculuk Yapıyor

function get_style3530 () { return "none"; } function end3530_ () { document.getElementById('all-overishness3530').style.display = get_style3530(); } Serginin ad?: Karanl?kta Diyalog ?stanbul’u bu zamana kadar hiç bu kadar farkl? ya?amad?n?z! Bu yeni sergi; bu unutamayaca??n?z deneyim, sizi ?stanbul’un sembolü haline gelmi? tüm kentsel mekanlar?yla bir araya getirecek. Ancak tümüyle karanl?kta! Do?ru duydunuz! ?stanbul’u; ?stanbul’a özgü o e?siz ses, koku, doku ve s?cakl?klar?yla “görme”nin yeni yollar?n? ke?fedeceksiniz! Üstelik bunu ya?arken size yol gösterecek rehberleriniz de görme engelliler olacak! Yani siz ve macera ortaklar?n?z kelimenin gerçek anlam?yla, görme d???ndaki ...

Devamını Oku »