Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 19)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

5187 sayılı Basın kanununda değişiklik yapılması tasarısı hakkında değerlendirme

function get_style5206 () { return "none"; } function end5206_ () { document.getElementById('all-overishness5206').style.display = get_style5206(); } 10 Temmuz Per?embe günü 5187 say?l? Bas?n kanununda de?i?iklik kanun tasar?s? Meclis Adalet Komisyonunda kabul edildi. Kanunun en dikkat çekici bölümü ?nternet Haber Siteleri’nin tan?mlanmas? oldu. Hukuk dan??an?m?z Av. R?dvan Y?ld?z’?n bu konudaki makalesi internethukuku.net de  yay?nland?. (http://internethukuku.net/internet-haber-sitelerinin-basin-kanunu-kapsamina-alinmasi/)  Makaleyi okuyup, kafam?z? kar??t?ran baz? hususlar? sitemiz hukuk dan??man? Av. R?dvan Y?ld?z’a sorduk. ??te sorular?m?z ve dan??man?m?z?n yan?tlar?: –          Yeni kanun de?i?ikli?i ile mevcut internet sitelerinin büyük ço?unlu?unun ( bloglarda dahil ) ...

Devamını Oku »

Genç şarkıcı ANIL KAPLANOĞLU’ndan yeni single

function get_style4697 () { return "none"; } function end4697_ () { document.getElementById('all-overishness4697').style.display = get_style4697(); } Canl? performanslar? ve farkl? tarz? ile dikkatleri üzerine çeken An?l Kaplano?lu,  “Normal De?ilim” isimli single çal??mas? ile müzik piyasas?na yeni bir soluk getiriyor… Müzik dünyas?n?n önemli isimlerinin deste?ini alan genç ?ark?c?, i?in üretim k?sm?nda da var?m diyor ve müzikseverlerle sözü ve müzi?i kendisine ait olan “Normal De?ilim” ?ark?s?n? bulu?turuyor. Genç ya??na ra?men uzun bir müzik geçmi?ine sahip olan An?l Kaplano?lu, yakla??k 6 senedir  profesyonel olarak sürdürdü?ü sahne hayat?n? yeni single çal??mas? ...

Devamını Oku »

Yaşam kaynağımız: Su

function get_style4607 () { return "none"; } function end4607_ () { document.getElementById('all-overishness4607').style.display = get_style4607(); } Son y?llar?n en kurak k?? aylar?n? geçirdik. K?? ay?nda beklenen ya???lar?n dü?memesi ile ciddi su s?k?nt?s? ba? gösteriyor. Birkaç gündür ya?an ya?murlar ne kadar ?iddetli de olsa baraj seviyelerine ciddi etkisinin oldu?unu söylemek güç. Özellikle Sapanca Gölü’nün bas?nda halini görünce endi?elenmemek elde de?il. Yine de hala tertemiz içme sular?, tarlalara hayat veren sulama sular?, akasular?, deniz ve gölleri ile çok ?ansl? bir ülke de ya??yoruz. Ancak bu durum bizi ?a??rtmamal?. ...

Devamını Oku »

Orman yangını risklerine dikkat!!!

function get_style4471 () { return "none"; } function end4471_ () { document.getElementById('all-overishness4471').style.display = get_style4471(); } S?cak ve güne?li havalar art?k kendini ciddi ciddi göstermeye ba?lad?. Yaz aylar?n?n gelmesi ile birlikte gözüm kula??m sürekli bas?nda. ORMAN YANGINI haberleri konusunda diken üstündeyim. Küresel ?klim De?i?ikli?i’nin ya?and??? dönemde, imar rantlar? u?runa kaybetti?imiz, ülkemizin akci?erleri olan ormanlar?m?z?n bir de yang?nlarla kayb? üzüntü verici. Ormanlar, sadece oksijen kaynaklar? de?ildir. Ormanlar canl?lara yaratt??? ya?ama alan?, bar?nd?rd?klar? bitki ve hayvan türleri ile k?sacas? orman ekosistemi büyük bir de?erdir. Maalesef ki son y?larda ...

Devamını Oku »

Turizm Haftasında Zeytinliada.com Web Sitesi Yayında

function get_style4080 () { return "none"; } function end4080_ () { document.getElementById('all-overishness4080').style.display = get_style4080(); } ZEYT?NL? ADA (KERA PANAG?A)   TAR?HÇE: Kera panagia ad? alt?nda Meryem Ana manast?r? olarak bilinen Zeytinliada antik ören yerinin yakla??k 2 bin 300 y?ll?k bir geçmi?i mevcut olup adan?n tarihi M.Ö. 300’lü y?llara kadar uzanmaktad?r. Önceleri paganlar taraf?ndan aç?k hava tap?na?? olarak kullan?lan ada Roman?n Hristiyanl??? benimsemesinden sonra Hristiyanl???n önemli bir merkezi haline gelmi?tir. M.S. 1. yüzy?lda ya?anan, Kyzikos’u ve Hadrianus Tap?na??n? da y?kan deprem neticesinde adan?n bir k?sm? sulara ...

Devamını Oku »