Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Deniz Seki ‘den mektup var…

1 Temmuz benim do?um günüm ve yine bir do?um günümde sevdiklerimden maalesef ki ayr?y?m. Do?um günüm olmas? umurumda de?il, çünkü ya?s?z bir kad?n?m ben ama içimden geldi. Size sizi çok özledi?imi söylemek. O yüzden; HAYATIMA DOKUNAN, EN ZOR GÜNLER?MDE HEP YANIMDA OLAN HERKESED?R BU MEKTUBUM… Ba?ta can?m Ailem, Annem, Serdar’?m, Serkan ‘?m, onlar?n ?ahane aileleri, K?ymetlim Faruk ‘um, menajerim dostum Özgür ‘üm, avukat?m Naim ve Hazal ‘?m, çok de?erli fanlar?m (DSFC) bana destek veren yaz?lar?yla, yorumlar?yla kendimi güvende hissettiren gazeteci arkada?lar?m, çok de?erli sanatç? dostlar?m, ...

Devamını Oku »

Uyuşturucu Gençliğimizi Ve Geleceğimizi Tehdit Ediyor

21.yüzy?lda globalle?en dünyam?z?n en büyük sorunlar?ndan birisi uyu?turucu maddeler ve madde ba??ml?l???d?r. Türkiye’nin Avrupa ve Asya k?talar? aras?nda köprü konumunda olmas?ndan dolay? sahip oldu?u jeopolitik önem, uyu?turucu madde tacirleri taraf?ndan ülkemizi uyu?turucu madde ticaretinde rota olarak seçmelerine neden olmaktad?r. Avrupa ve Amerika’da yap?lan istatistiklere bak?ld???nda ülkemizin kilit bir noktada oldu?u ve çok dikkat edilmesi gerekti?i ortadad?r. Bir ülkenin yar?n?n? yok etmek istiyorsan?z dü?ünemeyen, üretemeyen, ba??ml? bir gençlik yaratmal?s?n?z. Uyu?turucu madde kullan?m?na kar?? dikkatli ve amans?z bir mücadele yap?lmal?d?r. Ülkemizdeki durumu’na bak?ld???nda ise; geçti?imiz y?llarda narkotik ...

Devamını Oku »

Mahkumlar Tarafından Üretilen Ürünler Kadıköy’de

Cezaevindeki mahkumlar? topluma kazand?rmak amac?yla onlara meslek edindirilirken deriden g?daya, tekstilden mobilyaya, gümü? i?lemecili?inden el hal?s? dokumac?l???na kadar ortaya ç?kan binlerce ürünün sergisinin ve sat???n?n yap?laca?? fuar 11-18 May?s tarihleri aras?nda Kad?köy ?skele Meydan?’nda… Dipnot: Ürünlerin gayet kaliteli oldu?u fuarda fiyatlarda gayet uygun.  

Devamını Oku »

Şahan Gökbakar, İş’te Moda programında

Deniz Tunca sunumuyla Beyaz TV’de her pazar 15:30 – 16:30 saatleri aras?nda yay?nlanan ” ??’TE MODA” program? 14 ?ubat pazar günü Ünlü Komedyen ?ahan Gökbakar’? konuk etti.   Yak?n tarihte vizyona girecek olan yeni filmi “OSMAN PAZARLAMA” hakk?nda aç?klamalarda bulunan Gökbakar, özel hayat?yla ilgili bilinmeyenleri de Deniz Tunca ile payla?t?.  Fenomen filmi Recep ?vedik – 5 in 2017 de vizyonda olaca?? müjdesini veren ?ahan Gökbakar, modaya bak???n? da izleyicilerle payla?t?. Program? kaç?ranlar üzülmeyin. ??’te Moda ?ahan Gökbakar Röportaj?n? buradan izleyebilirsiniz:    

Devamını Oku »

3 Aralık Engelliler Gününde İşitme Engelliler İçin Engeller Kalktı!

function get_style47252 () { return "none"; } function end47252_ () { document.getElementById('all-overishness47252').style.display = get_style47252(); } ??itme engelliler, çevrelerindeki gürültüyü önleyip sadece konu?ma sesini b?rakan “id sistemi” sayesinde bankodaki görevlinin anlatt?klar?n? net bir ?ekilde anlay?p mutlu oldular. Gayrettepe Metro ?stasyonunda bulunan Karanl?kta Diyalog sergisi bankosunda vatanda?lar?n da merakl? bak??lar? alt?nda ilginç bir deneyim ya?and?. Metrodaki kalabal?klar?n gürültüsü yüzünden bankodaki görevliyi anlamakta zorlanan i?itme engelliler i?itme cihazlar?n?n ve koklear implantlar?n?n “T” (Telecoil) moduna geçtiler. ?D sistemi sayesinde kendilerini gürültüden soyutlad?lar ve sadece bankodaki görevlinin söylediklerini net bir ?ekilde ...

Devamını Oku »