Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

İçerde Çocuk Var

function get_style47158 () { return "none"; } function end47158_ () { document.getElementById('all-overishness47158').style.display = get_style47158(); } Sosyal Medya üzerinden fark etti?im projeyi sizlerle payla?mak istedim. Konu çocuklar olunca benim için akan sular duruyor. Hele ki i?in ucunda cezaevinde olmak zorunda olan çocuklar olunca….. Proje hikayesini okuman?z? ve olabildi?ince yayg?nla?t?rman?z? diliyorum. ?imdi destek zaman?. Buyrun efendim; “içerdeçocukvar” projesi… PROJE HAKKINDA: Biz Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakf? üyesi 24 ki?ilik bir gönüllü grubuyuz. Daha iyi bir toplum için ne yapabiliriz diyerek yola ç?kt?k. Önce e?itim ve çocuk dedik. Bütün ...

Devamını Oku »

İBB’den Kurbağalıdere Islah Çalışmaları ile ilgili son bilgi

function get_style36723 () { return "none"; } function end36723_ () { document.getElementById('all-overishness36723').style.display = get_style36723(); } Genel Yay?n Yönetmenimiz Kerem Ate?’in 4982 say?l? Bilgi Edinme Hakk? Kanunu kapsam?nda Kurba?al?dere ?slah çal??malar? konusunda ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi’ne yapt??? ba?vuruya verilen a?a??daki gibidir. Tüm kamuoyunun bilgisine sunar?z.   Say?n KEREM ATE? ; ?lgi : 14.07.2015 17:42:38 Tarih ve 1-873786094 Nolu Ba?vurunuz Müdürlü?ümüze iletmi? oldu?unuz ba?vurunuzda yer alan konu ile ilgili ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Altyap? Hizmetleri Müdürlü?ü ile görü?ülmü?tür. Görü?me neticesinde taraf?m?za verilen bilgi a?a??daki gibidir: ‘’ Söz konusu bölgede ...

Devamını Oku »

Berkay 4 Bin kişiyi coşturdu

function get_style28926 () { return "none"; } function end28926_ () { document.getElementById('all-overishness28926').style.display = get_style28926(); }  Ünlü ?ark?c? Berkay 19 Temmuz Pazar ak?am? Bodrum Antik Tiyatro sahnesinde gerçekle?en konserinde adeta bir rekora imza att?. Sahnede kald??? süre boyunca 45 ?ark? seslendiren Berkay’a antik tiyatroyu dolduran     4 bin ki?i e?lik etti. Bodrum Antik Tiyatro konserleri kapsam?nda 19 Temmuz Pazar ak?am? sahne alan Berkay konser mekan?n? h?nca h?nç dolduran sevenlerine unutulmaz bir ak?am ya?att?. Berkay, yakla??k 4 bin ki?ilik seyirci korosu e?li?inde 45 ?ark? seslendirdi?i konserinde iki saati a?k?n sahnede kald?. Taburcu, Lolita, ...

Devamını Oku »

Engelsiz Hayat Merkezi’nden Belediyelere Suç Duyurusu

function get_style26551 () { return "none"; } function end26551_ () { document.getElementById('all-overishness26551').style.display = get_style26551(); } Engelsiz Eri?ilebilir mimari uygulamalar ile ilgili kanun Temmuz 2005 de ç?kt?. Kanun sonras? tüm yaya yollar?, park alanlar?, resmi binalar k?sacas? hayat?n içerisindeki tüm mimari yap?lar ve toplu ta??ma araçlar?n?n engelli eri?imine uygun hale getirilmesi zorunlu hale getirildi.  Eski düzenlemelerin uyumu içinde 7 y?ll?k süre verilmi?ti. 2012 de dolan süre de görüldü ki düzenlemeye dair bir iyile?tirme gerçekle?medi. Bu nedenle 3 y?l ek süre daha verildi. Bu süre de 7 ...

Devamını Oku »

SOMA….. Unutmadık….

Bundan tam bir y?l önce SOMA da hayat?n? kaybeden tüm madencilerimizi rahmetle an?yoruz.

Devamını Oku »