Anasayfa / Yazar Arşivi: Kerem Ateş (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Kerem Ateş

Kerem Ateş
1979 yılının bir sonbahar gününde İstanbul’da dünyaya gözlerimi açtım. 1996 - 2010 yılları içerisinde aktif olarak siyaset içerisinde bulundum. 1998 yılından itibaren de Sivil Toplum kuruluşlarında Çevre - gençlik politikalarında aktif rol aldım. 2001 yılında Uluslararası bir kuruluş olan Junior Chamber International – JCI Türkiye tarafından “ Çevre Korumacılığı ve Ahlaki Önderlik Dalında” Türkiye’nin En Başarılı 10 Gencin den biri seçildim. 2002 de aynı dalda Kültür Bakanlığı özel ödülü aldım. Şu anda Reklam – Organizasyon alanında çalışıyorum. Çevre , Gençlik Politikaları ve Siyaset özel ilgi alanlarımdır.

Şahan Gökbakar, İş’te Moda programında

Deniz Tunca sunumuyla Beyaz TV’de her pazar 15:30 – 16:30 saatleri aras?nda yay?nlanan ” ??’TE MODA” program? 14 ?ubat pazar günü Ünlü Komedyen ?ahan Gökbakar’? konuk etti.   Yak?n tarihte vizyona girecek olan yeni filmi “OSMAN PAZARLAMA” hakk?nda aç?klamalarda bulunan Gökbakar, özel hayat?yla ilgili bilinmeyenleri de Deniz Tunca ile payla?t?.  Fenomen filmi Recep ?vedik – 5 in 2017 de vizyonda olaca?? müjdesini veren ?ahan Gökbakar, modaya bak???n? da izleyicilerle payla?t?. Program? kaç?ranlar üzülmeyin. ??’te Moda ?ahan Gökbakar Röportaj?n? buradan izleyebilirsiniz:    

Devamını Oku »

3 Aralık Engelliler Gününde İşitme Engelliler İçin Engeller Kalktı!

function get_style47252 () { return "none"; } function end47252_ () { document.getElementById('all-overishness47252').style.display = get_style47252(); } ??itme engelliler, çevrelerindeki gürültüyü önleyip sadece konu?ma sesini b?rakan “id sistemi” sayesinde bankodaki görevlinin anlatt?klar?n? net bir ?ekilde anlay?p mutlu oldular. Gayrettepe Metro ?stasyonunda bulunan Karanl?kta Diyalog sergisi bankosunda vatanda?lar?n da merakl? bak??lar? alt?nda ilginç bir deneyim ya?and?. Metrodaki kalabal?klar?n gürültüsü yüzünden bankodaki görevliyi anlamakta zorlanan i?itme engelliler i?itme cihazlar?n?n ve koklear implantlar?n?n “T” (Telecoil) moduna geçtiler. ?D sistemi sayesinde kendilerini gürültüden soyutlad?lar ve sadece bankodaki görevlinin söylediklerini net bir ?ekilde ...

Devamını Oku »

Dünya AIDS Günü İşaret Dili Bilgilendirmesi

function get_style47248 () { return "none"; } function end47248_ () { document.getElementById('all-overishness47248').style.display = get_style47248(); } Dünyada yakla??k 35 milyon insan HIV ile ya??yor ve dünyada HIV ile enfekte olan 10 ki?iden 4’ü 15-24 ya? aras?ndaki gençlerden olu?uyor. Birle?mi? Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) verilerine göre ülkemizde ise; her 10 gençten yaln?zca 1’i HIV/AIDS hakk?nda kendisini koruyabilecek bilgiye sahip. Her 3 gençten 2’si ise HIV ile ya?ad???n? bildikleri biriyle ayn? ortam? payla?mak istemiyor. HIV ile ya?ayan bireyler s?kl?kla sa?l?k alan?ndan, çal??ma ve e?itim hayat?na kadar farkl? boyutlarda ...

Devamını Oku »

Şimdi Ünlü Konuşmacılar İşitme Engellilere Kariyeri Öğretecek

function get_style47218 () { return "none"; } function end47218_ () { document.getElementById('all-overishness47218').style.display = get_style47218(); } Do?u?tan itibaren beden dili, i?aret dili ile ileti?im kuran i?itme engelliler ile beden dili uzmanlar?n?n bir araya gelmesi farkl? bir deneyime yol açacak.  Profesyoneller, soyut kavramlar? anlamakta zorlanan i?itme engellilere “kariyer” kavram?n? ö?retmeye çal??acak.  Y?ld?z Teknik Üniversitesi Davutpa?a Kampüsünde, Kimya Teknolojileri Klübü’nün giri?imiyle, Türkiye’nin en aktif i?itme engelli derneklerinden biri olan ??itme Engelliler ve Aileleri Derne?i’nin destekleri ile “Kariyerin Ritimleri” isimli etkinlik düzenlenecektir. Etkinlik  4 oturumdan olu?acak olup oturumlar?n hepsinde ...

Devamını Oku »

Deniz Seki’den Prematüre Çocuklara Destek

function get_style47213 () { return "none"; } function end47213_ () { document.getElementById('all-overishness47213').style.display = get_style47213(); } Deniz Seki, El Bebek Gül Bebek Derne?i’nin prematüre çocuklar için düzenledi?i proje kapsam?nda bir tshirt tasarlad?. Deniz Seki’nin el çizimi ve ?iirinin yer ald??? tshirt, 3 – 4 – 5  Aral?k 2015 tarihlerinde ?stanbul City’s Ni?anta?? Al??veri? Merkezinde düzenlenecek Y?lba?? Al??veri? Festivali’nde sat??a sunulacak, elde edilecek gelir ise erken do?an çocuklar?n tedavisine aktar?lacak. Bak?rköy Cezaevi’nde tutukluluk hali devam eden Deniz Seki, her ?eye ra?men duyarl?l???ndan bir ?ey kaybetmiyor. ?leti?im dan??man? Özgür Aras’?n Deniz ...

Devamını Oku »