Anasayfa / Yazar Arşivi: İshak Budak (sayfa 5)

Yazar Arşivi: İshak Budak

İshak Budak
1994 yılında Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde doğdu ... Tarih Bölümü mezunu aynı yıl pedogojik formasyon sertifikası alarak Tarih Öğretmeni unvanı aldı . Sendika.org un ödüllü yazarının yazdığı yazılar yazılarındaki kullandığı dil kendi tarzını oluşturduğu yönünde ...Dünya’nın bio internet sitelerinde ödüllü yazarın biosuna yer verilmektedir. Zaza asıllı Türk yazar idol olarak Oğuz Atay ı örnek görmektedir. Aynı zamanda Edebiyatbahcesi .net ' de çok okunan Karan Asi nin baş mimarı olan yazar yazılarında konuşma dilini yazı diline aktardığı gözlenmiştir

2017’nin ENLERİ

Koca bir y?l? ac?s?yla tatl?s?yla yine bittirdik. Kah güldük Kah hüzünlendik Yeri geldi?inde gözlerimiz ya?ard?. Koca bir y?l Tam 365 gün bitti… 2017 senesine özel bir liste haz?rlad?m . ‘En’lerim diye. ‘En’lerimde kim var … Fazla merakta b?rakmayal?m. 10.)Esra Ronabar Cenettin Gözya?lar? dizisindeki performans? takdire ?ayan . Rolunun hakk?n? sonuna kadar veriyor. Esra Ronabar lsitemde 10 numara. 9.)Beni Çok Sev Y?l?n ?ark?s? unvan?n? sonuna kadar hakkediyor , ‘ MegaStar?m?z?n’ , ’10’albümündeki Günya Çoban imzal? eser. 8.)Aleyna Tilki Ya?? genç yapt?klar? büyük. Aleyna kendisiyle yar???yor. Türk ...

Devamını Oku »

NECMETTİN YALÇINKAYA’NIN ÖYKÜLERİN DEN KESİTLER

Sokaklar babam kokuyordu Babam? hiç tan?mad?m, kokusunu da bilmem. Kulaklar?mda ç?nlayan ne bir sesi ne de duvar?m?zda as?l? bir resmi vard?. Olsayd? hep bakard?m… Tam be? ya??ndayd?m. Bunlar?n yoklu?uyla bir gün sordum anneme. “Beni kaç?rd?, köyden al?p getirdi buralara. Gerçi ?zmir çok güzel ama…” dedi. Sustu, gözlerini tavana dikti, sonra da, “Benim için çoktan öldü baban,” dedi. ‘Benim için neden ölmedi?’ diye geçirdim akl?mdan, hay?fland?m. Biraz da gönül koydum. Babas?zl?k çok zormu?, insan büyüdükçe bunu daha iyi anl?yor. Örne?in sokaklarda hiç kavga etmedim, kavgadan kaçt?m ...

Devamını Oku »

Mindhunter

Kahve kokusu buram buram burnumda … ?nternet’e sörf yapal?m . Son günlerin konu?ulan ismi ‘Gülben Ergen ‘ve ‘?zzet Çapa yaz?s? ‘ … Bir magazin yazar? olarak bu topa girmedim girmeyece?imde. Velhas?l ?zzet Çapa’n?n yaz?s?n? okuyordum.  Bir dizi ismi gördüm. ’Mindhunter’… Merak derler ya hani önce bir ara?t?rd?m. Neyin nesi neyin fesi diye. Açt?m diziyi izledim. ?lk sezonunu an itibariyle bitirmi? bulunmaktay?m. Dizinin ilk bölümünü izlerken bir daral gelmedi de?il. Dura?an ve mu?lakt? diyebilirim. Devam ettim ve çok keyifli bir buçuk gün geçirdim dersem do?ru bir ...

Devamını Oku »

Cennetin Gözyaşları

Ba?rollerini Esra Ronabar , Almila Ada ve Berk Atan’n?n payla?t??? Cennetin Gözya?lar? dizisi 24 Eylül’de yay?n hayat?na Atv ‘de ba?lad? . Dizinin ilk ki bölümü yay?nland?. Dizinin kurgusu ‘sa?lam ‘ ba?lad? diyebiliriz. Diziyi izlerken ;  geçmi?- gelecek ve araf temas?n? bol gördüm diyebilirim . Arzu- Cavidan karakterinin ruh halini çok çok iyi yans?tm?? Esra Ronabar. Berk Atan , Almila Ada ve Zehra Y?lmaz gibi genç oyuncular? bünyesinde bar?nd?ran dizinin ilk iki bölümü yay?nlad? . Dizi de genç oyuncular – üstadlar harmonisi iyi olmu? . Yaprak ...

Devamını Oku »

Kayıtdışı

Al???lm???n d???nda dizi seyretmek isteyenler için Kay?td??? dizisi imdata h?z?r gibi yeti?ti derler ya Yeti?ti mi ? Dün diziyi izledim. Hem kendi izlenimlerimi daha iyi aktarmak için hem de dizi ne yapm?? ne kadar izlenmi?i belirtmek için yaz?y? bugün kaleme ald?m . Her zamanki gibi kahve mi yap?p ‘A4 Ka??tlara yaz?m? yazmak için’ masaya oturdum . Kahvenin kokusu enfes geliyor buram buram burnuma . Diziyi izlerken elimde ald???m notlar ?u kö?ede … KÜNYE Senaryo 😕 ahin Altu? ve Caner Güler Yap?mc? :  KargaSevenPictures Kreatif Yönetmen ...

Devamını Oku »