Anasayfa / Yazar Arşivi: Haluk İlhan

Yazar Arşivi: Haluk İlhan

Haluk İlhan
1959 Balıkesir doğumluyum, Akrep burcuyum, Galatasaray’lıyım, 25 yaşında bir oğlum var, Adı Hazar, Sabancı üniversitesinde Bilgisayar Mühendiliğinde Masterını tamamladı. Ben Kocaeli Üniversitesi Elektrik fakültesi mezunuyum, 1980. Yani Elektrik Mühendisiyim, 2007 de emekli oldum ama hala çalışıyorum, şu an ASİS firmasının Yurt Dışı Satış Müdürlüğünü yapıyorum. 32 yıldır profesyonel olarak çalışıyorum.

Son Seçim Yorumum

function get_style9475 () { return "none"; } function end9475_ () { document.getElementById('all-overishness9475').style.display = get_style9475(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Cuma Yorumu : Seçimden önce son seçim yaz?m Herkesin kendi görü?ü var, herkes özgürce kendi dü?üncesini ifade ediyor, ben de kendi görü?lerimi çok uzatmadan aktarmak istiyorum. Öncelikle ben oyumu her zaman oldu?u gibi CHP’ye verece?im, bunu zaten en ba??ndan beri söylüyordum. Ama son 2 3 seçimde CHP’li oldu?um için bir ba?ka partiye oy vermeyi dü?ünmemi?, içim el vermese de CHP ye vermi?tim, yapt?klar?n? ele?tirsem de, yeteri kadar çal??mad?klar?n? ...

Devamını Oku »

Zaman

function get_style9445 () { return "none"; } function end9445_ () { document.getElementById('all-overishness9445').style.display = get_style9445(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Sabah her zamanki gibi erkenden uyand?m, gazetelere göz att?m, kendimce ilginç haber arad?m, art?k nefret kokan mitinglerden al?nt?lar yapmak istemedim, siyasilerin art?k yazmaktan utand???m söylemlerini buradan tekrarlamak istemedim. ne payla?ay?m diye dü?ündüm, akl?ma ZAMAN konusu geldi yine, yani zaman?m?z? etkin kullanmak, sonra bir yaz?m? an?msad?m, ZAMAN ile ilgili, onu buldum, okudum ve ho?uma gitti, 14 A?ustos 2011 senesinde yazm???m. Sizin içinde bir farkl?l?k olsun dedim, okuyan arkada?lar?m, an?msayan ...

Devamını Oku »

Hakaret

function get_style9434 () { return "none"; } function end9434_ () { document.getElementById('all-overishness9434').style.display = get_style9434(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, A?a??daki liste B?R günlük, yani bu sabah gazetelerden toplad???m bir minik derleme diyelim. 1) Cumhurba?kan? Erdo?an, gazeteci CAN DÜNDAR’?n müebbet hapse çarp?t?lmas? talebiyle suç duyurusunda bulundu. Can Dündar’a yöneltilen suçlar; a) Suç i?lemek amac?yla örgüt kurma. b) Gizlili?in ihlali. c) Hükümete kar?? suç. d) Devletin güvenli?ine ili?kin bilgiler temin etme. e) Siyasal ve Askeri casusluk. f) Gizli kalmas? gereken belgeleri aç?klama. g) Adil yarg?lamay? etkilemeye te?ebbüse suç. 2) ...

Devamını Oku »

Kadınlarımız

function get_style9389 () { return "none"; } function end9389_ () { document.getElementById('all-overishness9389').style.display = get_style9389(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, Art?k HABER diye bir kavram kalmad? bana göre, çünkü okudu?umuz bir çok  haberde midemiz bulan?yor, tiksiniyoruz, yok art?k diye hayrete dü?üyoruz, bunu da dememi?tirler, bunu da söylememi?lerdir diyoruz. Bir ülkenin Cumhurba?kan?, Muhalefet Liderine, tuvaletleri mi temizledin diyor, hani kendi aram?zda bile konu?mayaca??m?z ucuz sohbetler mitinglerde söyleniyor, yetmezmi? gibi çoluk çocuk televizyonlardan Say?n Cumhurba?kanlar?n? dinliyor. H?z?n? alam?yor, gazetecileri tehdit ediyor, olmad? kad?nlara edepsizler diye ba??r?yor. Gerçekten siyaset hiç bugünkü ...

Devamını Oku »

Yeni Proje

function get_style9004 () { return "none"; } function end9004_ () { document.getElementById('all-overishness9004').style.display = get_style9004(); } Günayd?n Arkada?lar?ma, ”  E?ek ölür kal?r semeri, insan ölür kal?r eseri. “ Say?n tarafs?z Cumhurba?kan?m?z?n CHP’nin projesi için yapt??? ilk yorum. ” CHP projesi intihaldir, intihal, ?imdi bunlar intihalin de ne oldu?unu bilmezler, ÇALINTIDIR çal?nt?, benim kitab?mdan çalm??lar. “ Say?n Ba?bakan?m?z?n CHP’nin projesi için yapt??? ilk yorum. ” Türkiye OECD üyesi 34 ülke içinde E?itsizlik ve  Yoksulluk oran?nda zirvede. “ Bu da OECD’nin her y?l aç?klad??? Yoksulluk ve E?itsizlik raporu… ...

Devamını Oku »