Anasayfa / Yazar Arşivi: Firdevs Yüzbaşı

Yazar Arşivi: Firdevs Yüzbaşı

Firdevs Yüzbaşı
1986 yılında Samsun'da doğdum. 2010 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldum. 2014 yılında 19 Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Bilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı'nı tamamladım. 2014 yılında 19 Mayıs Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'ni Kamu Hukuku Ortak Doktora Programına başladım. Şuan 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmaktayım.

Vicdani Ret Hakkı

function get_style8699 () { return "none"; } function end8699_ () { document.getElementById('all-overishness8699').style.display = get_style8699(); } Ülkemizde bedelli askerlik ile ilgili yasal düzenleme yap?lm??; ancak vicdani ret ile ilgili yasal düzenleme henüz gündeme gelmemi?tir. Bat? demokrasilerinin gündeminde olan ve dünyada yakla??k yüz y?ld?r tart???lan ve vicdani ret, total ret, alternatif kamu hizmeti gibi kavramlar, Türkiye’nin gündemine son 15 y?lda girmi?tir[1]. Vicdani ret, ki?inin, dini, siyasi, ahlaki nedenlerle askerlik hizmetini, silâhalt?na al?nmay? reddetmesidir. Vicdani ret eylemleri birbirinden farkl? sebeplere dayanmaktad?r. En yayg?n olarak bilinen vicdani ret ise, ...

Devamını Oku »

AK Parti’nin 2015 Seçim Vaadi: Başkanlık Sistemi-1

function get_style8034 () { return "none"; } function end8034_ () { document.getElementById('all-overishness8034').style.display = get_style8034(); } Türkiye’ de de son dönemlerde ba?kanl?k, yar? ba?kanl?k sistemi aray??lar? gündeme gelmi?tir. Asl?nda bu tart??malar yeni de?ildir. 1960lardan itibaren zaman zaman siyasal gündemi me?gul etmektedir. Bu tart??malardaki temel soru “Türkiye’de parlamenter rejim rasyonelle?tirilmeli midir ya da yeni bir hükümet sistemine mi geçilmeli midir?” sorusudur. Yeni bir hükümet sistemine geçilmesi yönünde görü? bildiren siyasilerin ve akademisyenlerin gönlünde yatan model ise ba?kanl?k sistemidir. Son olarak, Ak Parti’nin 2015 seçim vaatleri aras?nda yer ...

Devamını Oku »