Anasayfa / Yazar Arşivi: Esra Tepeli (sayfa 5)

Yazar Arşivi: Esra Tepeli

Esra Tepeli
İstanbul'da doğup büyümüş bir kız olaraktan tam bir İstanbul aşığıyım.. İlk, orta ve lise öğrenimi İstanbul'da, Ünıversiteyi ise Muğla'da okudum. Uzman estetisyenim. Küçüklüğümden beri hobi olarak başladığım yazılarıma profesyonel olarak devam etmekteyim. Aynı zamanda cesurhaberci.com sitesinde de köşe yazarlığı yapmaktayım. Bundan sonra yazılarımı değerli webunya.com okuyucuları için de paylaşmaktan mutluluk duyarım.

Biri AŞK mı dedi!..

function get_style4260 () { return "none"; } function end4260_ () { document.getElementById('all-overishness4260').style.display = get_style4260(); } Ça??m?z?n en büyük problemi olan “A?k.. A??k olan da olmayan da bir mutsuz bir mutsuz .. Mutlu olan? da parmakla gösterilcek kadar az .. Peki nedir bu A?k? Bir de bilim aç?s?ndan bakal?m.. A?k, ba?ka bir varl??a duyulan derin bir sevgidir.Bilime göre a?k?n ve sevginin hormanlarla da ilgili oldu?u kan?tlanm?? ancak “ A?k hormonu ” olarak tan?mlanabilen tek bir hormon henüz bulunamam??.Bilim de yap?lan çal??malarda bir dene?e a??k oldugu ki?i ...

Devamını Oku »

Vejeteryan kimdir?

function get_style4053 () { return "none"; } function end4053_ () { document.getElementById('all-overishness4053').style.display = get_style4053(); } Kanal Türk Günümüz ?ahane yar??mas?n?n ünlü ?ef a?ç?s? Cihan Ar?can ile yine  sohbet kö?emizdeyiz.. Her ay farkl? konularla b?rb?r?nden degerl? b?lg?ler? ?le kars?m?zda ünlü ?ef Cihan Ar?can  😉 Bu ay ki sohbetimizin konusu ise,vejeteryanlar..   Son zamanlarda çevremde s?kça rastlad?g?m “vejeteryanlar”  bende bir merak uyand?rmaya ba?lad?. Kimdir bu vejeteryanlar, ne yer ne içerler,hepsi ayn? m? beslenir yoksa kendi aralar?nda  gruplara m? ayr?l?r? ??te Tüm sorular?m?z?n cevab?n? Ünlü ?ef cihan Ar?can ...

Devamını Oku »

8 Mart Kadınlar Günü // Bütün diğer günlerde hakkın birinci sınıf insansın…

function get_style3761 () { return "none"; } function end3761_ () { document.getElementById('all-overishness3761').style.display = get_style3761(); } 8 MART KADINLAR GÜNÜ BÜTÜN D??ER GÜNLERDE HAKKIN B?R?NC? SINIF ?NSANSIN..    Sözüm bütün kad?nlara gitsin Ne feminist olmak ihtiyac?ndas?n Ne de köleli?i kabullenmelisin Sen ba?l?ba??na, Muhte?em bir varl?ks?n Kad?ns?n. Daha ne olacaks?n ? Tek ba??na devrimsin Sen, soy sürdüren Ana Bir ya?am? çekip çeviren sevgilisin Kad?ns?n. Daha ne olacaks?n ? Bu gün Sekiz Mart, al senin olsun Bütün di?er günler de hakk?n Birinci s?n?f insans?n..   Her y?l facebook ...

Devamını Oku »

Şair İbrahim Ormancı ile sohbet

function get_style3677 () { return "none"; } function end3677_ () { document.getElementById('all-overishness3677').style.display = get_style3677(); } A?K , Üç harfli okunur ama ya?an?rken çok harflidir hiç ?üphesiz.. Konumuz a?k olunca Limon, Leman, F?rt, Limon, D?g?l,D?ndik, G?rg?r, Avni, F?rf?r, Maydanoz gibi mizah dergilerinde ?B?B?K ad?n? verdi?i duvar yaz?lar? yay?nlanan çok sevdi?im abim ?air ?brahim Ormanc? ile keyifli bir sohbet yapt?k.. Nerden ç?kt? dersen?z? A?k’a dair bilinmeyenleri bir de ?air gozuyle görmek istedim. Eee oyleyse hemen ba?lamak ?st?yorumm key?fl? sohbet?me .. –?airlerin duygusal oldu?unu soylerler. Do?ru mudur? Yan?t : ...

Devamını Oku »

Acını bardakta değil Gölde yaşa !!

function get_style3197 () { return "none"; } function end3197_ () { document.getElementById('all-overishness3197').style.display = get_style3197(); } Hintli bir ya?l? usta, ç?ra??n?n her?eyden sürekli ?ikayet etmesinden b?km??t?. Bir gün ç?ra??n? tuz almaya gönderdi. Ya?am?ndaki her?eyden mutsuz olan ç?rak döndü?ünde, ya?l? usta ona, bir avuç tuzu, bir bardak suya at?p içmesini söyledi.  Ç?rak, ya?l? adam?n söyledi?ini yapt? ama içer içmez a?z?ndakileri tükürmeye ba?lad?.  “Tad? nas?l?” diye soran ya?l? adama öfkeyle “Ac?” diye yan?t verdi.  Usta k?k?rdayarak ç?ra??n? kolundan tuttu ve d??ar? ç?kard?. Sessizce az ilerideki gölün k?y?s?na götürdü ve ç?ra??na ...

Devamını Oku »