Anasayfa / Yazar Arşivi: Esra Tepeli (sayfa 4)

Yazar Arşivi: Esra Tepeli

Esra Tepeli
İstanbul'da doğup büyümüş bir kız olaraktan tam bir İstanbul aşığıyım.. İlk, orta ve lise öğrenimi İstanbul'da, Ünıversiteyi ise Muğla'da okudum. Uzman estetisyenim. Küçüklüğümden beri hobi olarak başladığım yazılarıma profesyonel olarak devam etmekteyim. Aynı zamanda cesurhaberci.com sitesinde de köşe yazarlığı yapmaktayım. Bundan sonra yazılarımı değerli webunya.com okuyucuları için de paylaşmaktan mutluluk duyarım.

Aşk 3 Harflidir Ya Yaşaması?

function get_style5704 () { return "none"; } function end5704_ () { document.getElementById('all-overishness5704').style.display = get_style5704(); } Bir zamanlar bütün duygular?n üzerinde ya?ad??? bir ada varm??.. Mutluluk, Üzüntü,Bilgi ve tüm di?erleri A?k dahil. Bir gün, adan?n batmakta oldu?u duygulara haber verilmi?. Bunun üzerine hepsi aday? terk etmek için sandallar?n? haz?rlam??lar.. A?k,adada en sona kalan duygu olmu?. Çünkü,mümkün olan en son ana kadar beklemek istemi?.. Ada neredeyse batt??? zaman, A?k yard?m istemeye karar vermi?. Zenginlik, çok büyük bir teknenin içinde, geçmekteymi?.  A?k, “Zenginlik, beni de yan?na al?r m?s?n?” ...

Devamını Oku »

Dr. İsmail Soner Sekman ile “Bio Enerji” Röportajı

function get_style5318 () { return "none"; } function end5318_ () { document.getElementById('all-overishness5318').style.display = get_style5318(); } De?erli Fitoterapist Bio Enerji ve Beslenme Uzman? Dr. ?smail Soner Sekman ile geçen haftaki röportaj?m?zdan sonra bayan okuyucular?m?n yo?un talebi üzerine bu hafta yine keyifli röportaj?m?zla sizlerleyiz. Bu haftaki konumuz ise  “Bio Enerji”.. Alt?n de?erindeki bilgilerini tüm cömertli?iyle bizlerle payla?an , Ve  çok özel “Bio enerji” röportaj?m?z..   – Konumuz Bio enerji iken peki hocam Bio enerj? nedir aç?klayabilir misiniz? Do?ada ki her canl?n?n bir enerjisi vard?r. Bu enerji bütün ...

Devamını Oku »

Fitoterapist Bio Enerji Ve Beslenme Uzmanı Dr.İsmail Soner Sekman

function get_style5223 () { return "none"; } function end5223_ () { document.getElementById('all-overishness5223').style.display = get_style5223(); } De?erli okuyucular?m için keyifli sa?l?kl? ya?am?na konuk olduk. Sorular?m?za en içten cevaplar?yla Dr.?smail Soner Sekman röportaj?…    -Fitoterapist yani bitkilerle tedavi anlam?na gelir. Kar??mda de?erli hocam Dr.Soner Bey varken sormak istiyorum. Hocam hastal?klar?n tedavisinde gerçekten bitkilerin gücü var m??  Var tabiki  ama burada önemli olan nokta ?udur ki bitkinin  topland??? mevsim, toplanma ?ekli, kurutma ve uygun ?artlarda saklamad?r.Bunlara dikkat edilirse bitkilerin enerjileri vard?r ve enerjilerinden faydalanabilirsiniz. Ülkemizde ve dünyadan bitkiler ...

Devamını Oku »

Cilt içerden beslenir, dışarıdan desteklenir…

function get_style4593 () { return "none"; } function end4593_ () { document.getElementById('all-overishness4593').style.display = get_style4593(); } Kulland???m?z kremlerin markas? ne olursa olsun cildinizi nemlendirmede yeterli midir? Bu soruya en k?sa cevap olaraktan ?öyle aç?klayabilirim ki! Biz estetisyenlerin genel olarak söyledi?imiz bir söz vard?r ki; “ Cilt içerden beslenir , d??ar?dan desteklenir.” Uzun aç?klamas?na gelince de içerden kast?m ?udur ki, ilk öncelikle bütün vücudumuzu kaplayan ve kendini yenileme özelli?i olan en büyük organ?m?z olan “deri”yi tan?yal?m. Derinin hayat? su ve oksijene ba?l?d?r. Derinin en üst tabakas? Epidermisin ...

Devamını Oku »

Bir düş kurdum anne! İnsan hayatının bu kadar ucuz olmadığı bir ülke… #SOMA

function get_style4373 () { return "none"; } function end4373_ () { document.getElementById('all-overishness4373').style.display = get_style4373(); } Yüz karas? de?il kömür karas? Böyle kazan?l?r ekmek paras? Orhan Veli .. Onlar Maden i?çileri.. Onlar binbir zorlukla, asgari ücretle, hayat garantisi olmayarak çal??t?klar? i?lerinde yine de hiç ?ikayet etmeden geçim derdine dü?mü?tüler. Kimisi e?inin , kimisi babas?n?n, kimisi çocu?unun vardiyas?n? bitmesini diken üstünde bekliyorken bizler haberdar bile de?ildik nas?l ya?am sürdüklerine dair. Onlar her gün i?e gönderirken ailesinde ki ferdi asl?nda her gün intihar giri?imine yolluyorlard?. Acaba vardiya bitimi ...

Devamını Oku »