Anasayfa / Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner (sayfa 15)

Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Hasta Olmamak Elimizde Mi? Sağlıklı Olmayı Seçebilir Miyiz?

function get_style1677 () { return "none"; } function end1677_ () { document.getElementById('all-overishness1677').style.display = get_style1677(); } Hasta Olmamak Elimizde Mi? Sa?l?kl? Olmay? Seçebilir Miyiz? Bugün hastal?k deyince akl?m?za öncelikle kanser, kalp rahats?zl?klar?, ?eker, romatizma, ülser gibi metabolizma ile ilgili hastal?klar geliyor. Oysa insanl?k geçmi? yüzy?llarda bakteri, parazit, mantar, virüslerle bula?an ve salg?n yapabilen ve çok say?da insan?n ölümü ile sonuçlanan karaveba, kolera, verem gibi hastal?klarla mücadele ediyordu. Günümüzde salg?nlar ve büyük sava?lar olmay?nca, ortalama insan ömrünün uzamas?n?n da katk?s? ile bu defa görülme s?kl??? yüksek olan ...

Devamını Oku »