Anasayfa / Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner (sayfa 10)

Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Elçiye Zeval Olmaz

function get_style8455 () { return "none"; } function end8455_ () { document.getElementById('all-overishness8455').style.display = get_style8455(); } Gerçek, do?ru oland?r. Do?ru olan önünüzde var oland?r, gerçekten ne oluyorsa odur. Be?enseniz de be?enmeseniz de, ?imdi ya?mur ya??yor. “Ya?mur ya?mamal?” sadece bir dü?üncedir. Gerçekte “olmal? ya da olmamal?” diye bir ?ey yoktur. Bunlar sadece gerçe?in üzerine zorlad???m?z dü?üncelerdir. Gerçe?in söz konusu oldu?u yerde “Öyle olmal?” diye bir ?ey yoktur. Sadece “Olan” oldu?u gibi ve ?u anda vard?r. Gerçek her hikâyeden önce gelir. Ve her hikâye, incelenmeden önce, bizim gerçe?in ...

Devamını Oku »

Vazgeçemediklerimiz,Bağımlılıklarımız

function get_style8290 () { return "none"; } function end8290_ () { document.getElementById('all-overishness8290').style.display = get_style8290(); } “Kabullenmek ve var olan ?eyi görmek ondan özgürle?mektir.” A?k’?n Uyan???, Mareechi Asu   Takip edenler bilirler, kendi içime yolculu?um s?ras?nda kar??ma ç?kan, yolumu ayd?nlatan, karanl?k yönlerime ???k tutan tecrübelerimi sizlerle payla??yorum. Birkaç gün önce çok sevdi?im biri ile bu ay ne yazsam acaba diye konu?urken;  “vazgeçemediklerimizi yaz Deniz abla” dedi. Sa?l?k aç?s?ndan ciddi bir tehdit olmas?na ra?men bir türlü vedala?amad??? sigara al??kanl??? idi onun vazgeçemedi?i, ya sizin ki. Nelerden vazgeçemiyoruz, ...

Devamını Oku »

Kapılarını Aç, Ruhunu Havalandır Ve Aşka İzin Ver

function get_style8084 () { return "none"; } function end8084_ () { document.getElementById('all-overishness8084').style.display = get_style8084(); } Bugünlerde 14 ?ubat sevgililer Günü’nü kutlamak üzere her yer k?rm?z? kalplere, güllere bürünmü?ken ben a?k?n ba?ka bir boyutu ile a?maktan, A?K OLMAK tan söz etmek istiyorum.  Sevgili dostum Mareechi  Asu’nun yeni kitab?  A?k’?n Uyan??? ve Nilüferin Yolculu?u’ndan al?nt?larla devam ediyorum yaz?ma, diyor ki; A?k sonsuzluktur ve sadece a??klar ölümsüzdürler. A?k içinde var olursan, senin için art?k ölüm yoktur. A?k?n? sadece birisine ya da bir ?eye yönlendirme. A??k ol ama herkes ...

Devamını Oku »

Ölmeye Hazırlanıyorum

function get_style7891 () { return "none"; } function end7891_ () { document.getElementById('all-overishness7891').style.display = get_style7891(); } “Aes Dhammo Sanantano-sadece tek bir kanun hüküm sürer, ölümsüz bir kanun. Kar?ncaya her ne oluyorsa file de ayn?s? olacakt?r. Fakir veya zengin, cahil veya bilgili, günahkâr veya aziz, kanun ayr?m yapmaz-kanun çok adildir. Ölüm tüm insanlar? e?itler.”   OSHO, Ya?ama ve Ölme Sanat?  Bundan birkaç y?l öncesine kadar pek de merak etmedi?im, daha do?rusu üzerinde dü?ünmek, konu?mak ve ?u ana kadar yazmaktan da çekindi?im bir konudan söz etmek istiyorum. “Ölümden sonra ...

Devamını Oku »

Samimi Bir Somurtma Yerine Sahte Bir Gülümseme İyi (mi) dir.

function get_style7731 () { return "none"; } function end7731_ () { document.getElementById('all-overishness7731').style.display = get_style7731(); } Bu sabah kanser hastas? genç bir han?m ile aram?zda ?öyle bir konu?ma geçti;  “Deniz abla hep gülüyorsun, bütün resimlerinde yüzünde gülücükler var. Hiç mi üzüntüsünü belli etmez insan? Üzüntüyü tek ba??n?za halletmeniz size zarar vermiyor mu?  Kendi ad?ma sonuçlar?m kötü ç?k?nca minnac?k üzülürüm, bazen geceleri ans?z?n yaln?z oldu?umu hissederek a?lar?m.  Biri beni konu?turursa sar?larak a?laya a?laya anlat?r?m. Tabi sonra ne delisin derim kendime sanki seni anl?yorlar m? da anlat?yorsun derim”. ...

Devamını Oku »