Anasayfa / Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner

Yazar Arşivi: Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Bütün Alışkanlıklar Kötüdür!

Nasıl yani? Sağlıklı beslenme, sigara kullanmama, fiziksel aktivite, düzenli uyku vs. gibi her konuda uzmanların önerdiği ne varsa uygulamama rağmen bu yaşam alışkanlıklarım nasıl kötü olabilir ki? Dediğinizi duyar gibiyim. Kabul etmesi kolay değil biliyorum, ama ustalar der ki; Farkında olmadan yaptığın ne varsa kötüdür! Her gün aynı yoldan gidişlerimiz-dönüşlerimiz. Yüzlerce metre yürüyüp de etrafı hiç görmeyişlerimiz. Kulpu kırılmış fincanı, o eskimiş ya da içine giremediğimiz giysiyi atmaya kıyamayışımız. Anılara bağlanışımız. Geçmişin hatırına geleceği katledişimiz. Son kullanma tarihi geçmiş ilişkilere yapışmalarımız. Varlığı acı verenlerin yokluğunun ...

Devamını Oku »

Ciğeri Beş Para Etmez!

Bu sözü aslında değer vermediğimiz kişiler için kullanırız da bir ciğere ihtiyaç olduğunda ölçülemeyen kadar çok değeri olduğunu bilemeyiz. Doğuştan var olan bütün bedensel donanımın hiç arıza yapmadan, ömrümüzün sonuna kadar çalışmasını bekleriz. Ayakkabı ayağını vurmadan bütün ağırlığını yıllarca taşıyan ayaklarını, ağrımadıkça var olduğunu unuttuğun başın gibi. Bir terslik olduğunda, kaybetme ihtimali olduğunda ancak kıymetini anlamaya başlarsın. Bu bedende hiçbir şey yok ki nedensiz ve gereksiz yaratılmış olsun. Her bir hücre, her bir organ ve bütün vücut, uyanıkken zihnin de etkisi altında, uykuda kendi ritmiyle ...

Devamını Oku »

Gerçeğin Umurunda mı?

Senin neye inanıp neye inanmadığın gerçeğin umurunda mı acaba? Yerçekimine inanmasan, böyle bir doğa yasası olduğunu bilmesen bile yüksekten atladığında yere çakılman kesindir. Doğa yasaları kadar bariz olmasa bile; Kendimiz ve başkaları hakkında da peşin kabullerimiz, yargılamalarımız yok mu? Diğer insanları eleştirme, kınama, ayıplama ile değersizleştirirken kendimizi yüceltmeye çalışmamız ne derece gerçeğe yaklaştırır bizi. Herkesin aynı özden yaratıldığını kabul ediyorsak hele, bu çelişkilerle baş etmemiz kolay mıdır? En değerli madenleri derinliklerinde saklayan toprağın üstü çorak bir arazi, çöl bile olabilir. Ne var ki o cevhere ...

Devamını Oku »

ŞANSA RÜŞVET TEKLİFİ! AN’LAR ZAM’LANIRKEN DOĞRU NE YANLIŞ NE?

Her y?l sonu tüm ticarethanelerde muhasebe faaliyetleri h?zlan?r. Zorunlu bir hesapla?ma vard?r. Alaca??m ne borcum ne ve ?u anda finansal olarak durumum nas?l? Bireysel ya?amlar?m?zda da farkl? de?il asl?nda. Süreklili?i olan bir zam+AN dilimini takvimde bir noktadan geçmi?-gelecek, eski-yeni diye ay?r?yoruz. Eskiye kötü, dü?man, ac?mas?z muamelesi yap?yoruz. Yeni y?l umutlarla, geçmi?ten devreden birçok alacak ile geliyor; Yeni y?l için olu?turdu?umuz ajandan?n bo? sayfalar?na da birtak?m kararlar, hedefler yaz?yoruz. Ki?isel geli?im ö?retilerinde ?unlar? sordular ve dü?ünmemizi istediler: Sat?n almak istedi?in, yapmak istedi?in ve olmak istedi?in ne? ...

Devamını Oku »

Radyasyon Bulutu Geçti

Yar?m gerçek bütün bir yalandan daha tehlikeli olabiliyor, hele ki hangi yar?m?n gerçek oldu?una dair yeterli kan?ta sahip de?ilseniz. Eylül ay? sonlar?ndan itibaren Fransa ve Avrupa’n?n birçok ülkesi, insan yap?m? bir radyoaktif madde olan Rutenyum 106’n?n atmosferdeki seyrini çözmeye u?ra??yor. Nükleer güç santrallerinden (Çernobil gibi) birden fazla radyoaktif maddenin kaza ile bulutlara kar???p kilometrelerce seyahat etmesine a?inay?z.  Burada ise nereden geldi?i, nas?l bir kaza sonucu havaya kar??t??? konusunda belirsizlikler olan Rutenyum 106 tek ba??na tespit edilmi? durumda. Fransa Radyasyondan Korunma ve Nükleer Güvenlik Enstitüsü (IRSN), ...

Devamını Oku »