Anasayfa / Yazar Arşivi: Burcu Reşit (sayfa 6)

Yazar Arşivi: Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Dinsiz ile İmansız

function get_style3914 () { return "none"; } function end3914_ () { document.getElementById('all-overishness3914').style.display = get_style3914(); } ?lk gençli?ime yeni ad?m att???m y?llarda, kan normalinin iki kat? h?zl? akarken damarlar?mda, Pazar sabahlar? namaza kalk?p bütün mahalleyi olmasa da bizim evin içini vaaz ve ilahi sesleriyle dolduran, uykumdan z?playarak uyanmama sebep olan, biri mi öldü noldu diye yüre?imize indiren bir kom?umuz vard?, kulaklar? ç?nlas?n. Sanki bütün hafta haz?rl?k yapar, emeklili?inin ac?s?n? Pazar sabahlar? bizi uykusuz b?rakarak ç?kar?rd?. Defalarca rica ettik sesi k?smas?n?, olmad?. Biraz sert ç?k??t?k yine olmad?. ...

Devamını Oku »

Hava bedava, beyin değil!

function get_style3877 () { return "none"; } function end3877_ () { document.getElementById('all-overishness3877').style.display = get_style3877(); } Bir ülke dü?ünün ki twitter?n yasaklanmas?n?n uzun sürmeyece?i umudunu Cumhurba?kan? twitterdan bildiriyorken, Bülent Ar?nç iyi niyetli olunca twittera kolayca girebildi?ini söylüyor. Bu arada twitter?n gediklisi malum belediye ba?kan? yine twitter üzerinden herkesi kat?laca?? televizyon program?n? izlemeye davet ediyor. Bir ülke dü?ünün ki bütün bunlar? aç?klamaya çal??t???n?z insanlar?n kafas? komple kar???yor. Durumu duyan seksen ya??nda insanlar yasaklara inat twitter sayfas? aç?yor. Bir ülke dü?ünün ki “ba?bakan istese kocam? bo?ar?m” diyecek kadar ...

Devamını Oku »

Benim sessiz şehrim…

function get_style3819 () { return "none"; } function end3819_ () { document.getElementById('all-overishness3819').style.display = get_style3819(); } Güzel günler görmek için ne kadar beklersek bir o kadar daha bekleyece?iz korkusuyla, yava? da olsa güzel günlere yürüyece?iz umudu aras?nda s?k???p kalm?? durumday?m. Bu ?ehir, bir gün sevip bir gün nefret etti?im, aram?zdaki organik ba?a anlam veremedi?im, kaçmaya çal??t?kça dibine batt???m bu ?ehir ve bu ?ehrin trafikte aslan tepkide sessiz insanlar?… Haberleri ya da sosyal medyay? takip edenler bu söylediklerime anlam veremeyebilir zira sokaklar doldu ta?t?. Ama sanki hep ...

Devamını Oku »

Seçin Ulan!

function get_style3778 () { return "none"; } function end3778_ () { document.getElementById('all-overishness3778').style.display = get_style3778(); } Yakla?an yerel seçimler sa? olsun televizyonda, gazetede, radyoda ve de en çok sokaklarda reklamlardan geçilmez oldu, beynimiz seçim ?ark?lar?yla doldu, ruhumuz darald?, okumaktan gözlerimiz yoruldu. Herkesin bir slogan?, bir projesi, bol bol vaadi, bol bol paras?, bol bol inanan? var. Seçim anketlerine kimler kat?l?yor bilmiyorum ama anket sonuçlar?yla sokakta konu?tu?unuz insanlardan ald???n?z tepkiler aras?nda da?lar kadar da fark var. Vatanda? olarak devletten bir sürü ?ey beklerken, tamam can?m hakk?m?z? istiyoruz ...

Devamını Oku »

81 Doğumluyum Galiba Lanetliyim

function get_style3718 () { return "none"; } function end3718_ () { document.getElementById('all-overishness3718').style.display = get_style3718(); } Do?du?umuz gün y?ld?zlar nas?l s?ralanm??, evren bizim için neler planlam?? falan inanan biri de?ilimdir. Öyle haftal?k ayl?k y?ll?k burç yorumlar?n? da ciddiye almam. Tamam, belki konusunda uzman astrologlar vard?r ve belki de gezegenler hareket ettikçe ayaklar?m?z tersine gidiyordur ama bence bizim problemimiz ba?ka! Bizim derken, benimle ayn? y?l do?anlardan bahsediyorum elbette. ?u zavall? 81 ku?a??ndan… Bir kere bizim üretimimiz sorunluydu. Y?llarca ülkenin de?i?ece?i umuduyla sokaklar? dolduran gençler ya da aman ...

Devamını Oku »