Anasayfa / Yazar Arşivi: Burcu Reşit

Yazar Arşivi: Burcu Reşit

Burcu Reşit
1981 Bursa doğumlu. Aslen iktisat mezunu olsa da yıllarca organizasyon, halkla ilişkiler, metin yazarlığı, medya editörlüğü gibi işlerde çalıştı. Hayatta en çok kitapları ve yolculukları sevdi. İçindeki seyyah sürekli gitmesine sebep olsa da halen Bursa'da yaşamakta...

Kaçıp Gidelim Mi Buralardan?

function get_style7559 () { return "none"; } function end7559_ () { document.getElementById('all-overishness7559').style.display = get_style7559(); } So?uk havalardan de?il, so?uk olaylardan ?ikâyetçiyim. A?aç kesmek için her türlü bahanenin kullan?lmas?ndan, memleketin dört bir yan?n?n çöle çevrilmesinden b?kt?m mesela. ?u ya??mda, temel hak ve özgürlüklerimi savundu?um için, kendini sahibim sanan politikac?lar taraf?ndan azarlanmaktan b?kt?m. Bir valinin bir ibadethaneyi kapatma yetkisi oldu?una inand??? bir yerde ya?amaktan b?kt?m. Hepimiz karde?iz cümleleriyle ba?layan ötekile?tirmelerden bunald?m. Samimiyetsizlikle dolu aç?klamalardan ruhum darald?, anlatamad?m. Dinlemek yerine ba??rmay? adet edinmi? bir toplumda bar?? mesaj? vermeye ...

Devamını Oku »

Cinnet Mi Dedi Biri?

function get_style7469 () { return "none"; } function end7469_ () { document.getElementById('all-overishness7469').style.display = get_style7469(); } Kad?nlar?n kendilerine çiçek gönderilmesinden ho?land??? yalan?n? ilk kim ortaya att?ysa ç?ks?n, vallahi bir ?ey yapmayaca??m. Hangi hayal dünyas?nda ya??yormu?, neyin kafas?ym?? onu ö?renip serbest b?rakaca??m. Ayr?ca sevgilisi taraf?ndan çiçek gönderilen k?zlara imrenerek bakan ve üç gün sonra solacak çiçeklerin iyi bir ?ey oldu?unu zanneden hemcinslerime de teessüf ederim efendim. Bak mesela Osmanl?’da bayanlara ayna al?rlarm??. Sana senden güzel hediye bulamad?m anlam?n? ta??rm??. Beyaz gül ?u demek pembe gül bu demek ...

Devamını Oku »

Kapat Televizyonu Anne!

function get_style7282 () { return "none"; } function end7282_ () { document.getElementById('all-overishness7282').style.display = get_style7282(); } Kaç y?l oldu Ya?ar Kurt bu ?ark?y? piyasaya süreli, kaç y?l geçti üzerinden, var m? hat?rlayan biri? Oysa ne de?i?ti, ne düzeldi, neyi ba?ard?k da huzura erdik ki? Sosyal medya hesaplar?m?za girdi?imizde bilgi kirlili?inden beyin devrelerimizi yakma evresine geliyoruz. Sonra televizyonu aç?p bir bakay?m diyoruz, aa o da ne, memleket güllük gülistanl?k! Kimin daha tarz oldu?undan, hangi esas k?z?n hangi jön o?lan? aldatt???ndan, evlenecek hatun bulamayan ya?l? ve yaln?z amcalar?n ...

Devamını Oku »

Müridim, Deliririm

function get_style7144 () { return "none"; } function end7144_ () { document.getElementById('all-overishness7144').style.display = get_style7144(); } Sabah uyand???n?zda, kaba tabiriyle kafa açman?n en kolay yolu, gazeteleri okumaktan geçer. Siyaset ve spor haberlerinden bahsetmiyorum elbette. Gözlerinizin yuvalar?ndan f?rlamas?na sebep olan, beyninizde var oldu?undan bile habersiz oldu?unuz sinir hücrelerini uyaran “yurdum insan?” haberlerinden bahsediyorum. Hani ?u okudu?umuzda, “millet uzay? fethetti biz hala nelerle u?ra??yoruz” dedirten haberlerden… Mesela bugün okudu?um bir haberle, gülmekle a?lamak aras? bir duyguya kap?l?p; ne kadar anlams?z sesler ç?karabildi?imin fark?na vard?m. Me?er insan ne tepki ...

Devamını Oku »

Güle Güle Yaz, Buralara Uğrama Biraz!

function get_style6431 () { return "none"; } function end6431_ () { document.getElementById('all-overishness6431').style.display = get_style6431(); } Eylül ay?n?n gelmesiyle birlikte ”sonbahar” sevdal?lar?yla dalga geçme trendi türedi ba??m?za yine. Sanki herhangi bir mevsimi di?erlerinden daha fazla sevmek suç olabilirmi? gibi. Sanki kendileri yaz mevsimine â??klar diye herkes yaz?n mutlu olmak zorundaym?? gibi. Yok, efendim ortalama bir Türk k?z? eylül ay? geldi?inde hemen battaniye kitap kahve foto?raf? payla??rm?? da, yok efendim asl?nda ko?arak balkondaki çama??rlar? ya?murdan kurtar?rlarm?? da, yok gereksiz ayr?l?k ve melankoli edebiyat? yaparlarm?? da… Kurban olun ...

Devamını Oku »