Anasayfa / Yazar Arşivi: Betül Oydem

Yazar Arşivi: Betül Oydem

Betül Oydem
9 Şubat 1992'de, İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Etiler Rüştü Akın AML'de Web Tasarım ve Programcılığı bölümünde tamamladıktan sonra yoluna Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümü ile devam etti. Aldığı "Translation" dersi ve hocalarının yönlendirmesiyle çeviri yapmaya başladı. İlk çevirisi "Granada" isimli edebiyat dergisinde yayımlandı. Lisans eğitimi devam ederken uluslararası bir şirketten aldığı Tercümanlık teklifini değerlendirdi ve hala aynı şirketle çalışmaktadır. Post-Kolonyal dönem ve edebiyatı, Ütopya ve Distopya, Edebiyat teorileri, Karşılaştırmalı Edebiyat, Etnisite ve Mitoloji ile ilgilenmektedir.

Kahramanın Yolculuğu: P.K.

Hepimiz kendi hayatlar?m?z?n kahramanlar?y?z. Hayat?m?z boyunca mücadele etmek zorunda kald???m?z zorluklar, tatt???m?z mutluluklar, hayal k?r?kl?klar?, k?saca bu dünyadaki yolculu?umuz boyunca tecrübe etti?imiz her ?ey hayat?m?z?n kompozisyonunu olu?turur ve hangi zorluklar? ya?ad???m?zdan çok, bunlar?n üstesinden nas?l geldi?imiz bizim yolumuzu belirler. Kompozisyonlar?n yap?s? gibi, kendi hikayelerimizde ya?ad???m?z her ?ey kabaca giri?, geli?me ve sonuç bölümleri olarak parçalara ayr?labilir. Drama, mit, ve dini ritüellerde de ortak olarak görülen bu yap? düzeni, hikayeler, romanlar hatta filmlerde de kullan?lmaktad?r. Önce kahraman ve ya?ay??? hakk?nda ipuçlar? verilir, ard?ndan kar??la?t??? zorluklarla birlikte ...

Devamını Oku »

Class Discrimination In “THE HAIRY APE”

Eugene O’Neill (1888-1953) is considered the first great American playwright whose writing is shaped by European expressionist drama. He viewed humanity as “moved by destructive passions, living in disharmony with nature, and dehumanized by a materialistic society.” Some critics say that the point that brought O’Neill to be a playwright was his personal experiences, especially with his family. His father, James O’Neill was a stage actor who was always traveling around the country for the role of “The Count of Monte Cristo”, which resulted his ...

Devamını Oku »