Anasayfa / Tüketici Rehberi / Apartmanların Ortak Yerlerinde Tadilat, Tamir ve İlave Değişiklikler Yapılması

Apartmanların Ortak Yerlerinde Tadilat, Tamir ve İlave Değişiklikler Yapılması

Apartmanların Ortak Yerlerinde Tadilat, Tamir ve İlave Değişiklikler Yapılması

Apartmanlarda en çok yaşanan problemlerden biri ana gayrimenkulün ortak yerlerinde ya da kat maliklerinin bağımsız bölümlerinde tadilat, tamir ve ilave değişiklik yaptıkları durumlarda ortaya çıkmaktadır. Yazımızda bu konuyu işleyeceğiz.

Anagayrimenkulün Ortak Yerlerinde İnşaat, Onarım, Tesis ve Boya Yapılması

Kat maliklerinden biri bütün kat maliklerinin beşte dördünün yazılı rızası olmadıkça anagayrimenkulün ortak yerlerinde inşaat, onarım, tesis ya da değişik renkte boya yaptıramaz. Ancak ortak yerlerdeki bozukluğun anayapıya ya da bağımsız bölümlere zarar verdiği ya da anayapının güçlendirilme zorunluluğu hasıl olduğu mahkemece  tespit edilirse kat maliklerinin izni olmadan teknik ve projeye uygun olarak inşaat, onarım ve güçlendirme yapılabilir.

Anagayrimenkulun Ortak Yerlerinde Faydalı Yenilik ve İlaveler

Kat malikleri faydalı da olsa tek başlarına anagayrimenkulün ortak yerlerinde kendi başlarına değişiklik yapamazlar. Anagayrimenkulün ortak yerlerinde daha rahat ve daha kolay kullanım sağlayacak bu yerlerden sağlanan faydayı artıracak değişiklikler için kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karar vermesi gerekmektedir. Bu işlerin giderleri ise yenilik ve değişikliklerden faydalananlarda faydalanma oranlarına göre karşılanır.

Anagayrimenkulün Isı Sistemini Değiştirme

Kat maliklerinden birinin isteği üzerine ısı yalıtımı, ısıtma sisteminin yakıt dönüşümü ve ısıtma sisteminin merkezi sistemden ferdi sisteme veya ferdi sistemden merkezi sisteme dönüştürülmesi, kat maliklerinin sayı ve arsa payı çoğunluğu ile verecekleri karar üzerine yapılır. Ancak toplam inşaat alanı ikibin metrekare ve üzere olan binalarda ferdi sistemden merkezi sisteme, merkezi sistemden ferdi sisteme geçiş için kat maliklerinin sayı ve arsa payı olarak oy birliği karar almaları gerekmektedir. Isıtma sisteminin değiştirilmesi kararı verildiğin yönetim planının bu konudaki hükümlerinin de değiştirildiği kabul edilir. Binanın ısıtma sistemindeki değişikliklerinin giderleri kat maliklerince arsa payı oranlarına göre karşılanır.

Anagayrimenkulde Engellilere Yönelik Değişiklikler

Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 42’nci maddesinin 2’nci fıkrasında engellilere yönelik değişikliklerle ilgili düzenleme söz konusudur. Bu düzenleme şu şekildedir. “Engellilerin yaşamı için zorunluluk göstermesi hâlinde, proje tadili kat maliklerinin en geç üç ay içerisinde yapacağı toplantıda görüşülerek sayı ve arsa payı çoğunluğu ile karara bağlanır. Toplantının bu süre içerisinde yapılamaması veya tadilat talebinin çoğunlukla kabul edilmemesi durumunda; ilgili kat malikinin talebi üzerine bina güvenliğinin tehlikeye sokulmadığını bildirir komisyon raporuna istinaden ilgili mercilerden alınacak tasdikli proje değişikliği veya krokiye göre inşaat, onarım ve tesis yapılır. İlgili merciler, tasdikli proje değişikliği veya kroki taleplerini en geç altı ay içinde sonuçlandırır. Komisyonun teşkili, çalışma usûlü ile engellinin kullanımından sonraki süreç ile ilgili usûl ve esaslar Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı tarafından müştereken hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.”

Anagayimenkulde Çok Masraflı Ve Lüks Değişiklikler

Anagayrimenkulde yapılması düşünülen değişikliklerin çok masraflı ve söz konusu bina göz önüne alındığında lüks konumda yer aldığı durumlarda bunlardan faydalanmak istemeyen kat maliki giderlere katılmak zorunda değildir. Söz konusu değişikliklerin giderleri buna karar vermiş bulunan kat malikleri tarafından karşılanır. Ancak başlangıçta giderlere katılmayan kat malikleri sonradan bu yenilik ve ilavelere arsa payları oranında katılırlarsa bu yenilik ve değişikliklerden faydalanma hakkı kazanırlar.

Anagayrimenkule Yeni Bağımsız Bölüm Eklenmesi ve Bağımsız Bölümün Genişletilmesi

 Anagayrimenkulün üstüne kat ilavesi veya mevcut çekme kat yerine tam kat yapılması kat maliklerinin oy birliği ile alacakları karara bağlıdır. Yine mevcut inşaat bittikten sonra kat maliklerinin arsa payı oranları usulüne uygun olarak tespit edilmelidir. Bağımsız bölüm eklenmesindeki son şart ise yeni bağımsız bölümün arsa payı için resmi memur önünde resmi senet düzenlenerek bunun kat mülkiyeti kütüğünün irtifaklar hanesine işlenmesi ve anagayrimenkulün kapanan eski kütük sayfası ile bağlantı sağlanmasıdır.

Anagayrimenkule bağımsız bölüm eklenmesi ya da genişletilmesine muvafakat eden ancak bu değişikliklere katılmayan kat malikleri arsa paylarındaki azalan kısmın ilaveyi yaptıranlara tahsisini kabul ettiklerini resmi senette belirtir. İlavenin yapımına katılmayan arsa paylarındaki azalmanın bedeli kendisine ödenir ve bu ilave kısım bunu yaptıranın mülkü ya da yaptıranların ortak mülkü olarak kat mülkiyeti kütüğüne ayrı bir sayfada yeni malik ya da malikler adına tescil edilir.

Anagayrimenkulün Dış Cephe, Çatı veya Damının Reklam Maksadıyla Kiralanması

Anagayrimenkulün dış cephesinin, çatı veya damının reklam maksadıyla kiralanması için kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir. Yine anagayimenkulün bir hakla kayıtlanması, bölünmesi, bölünen kısmın devrolması gibi önemli yönetim işlerinde de kat maliklerinin oy birliği ile karar alması gerekmektedir.

Günümüzde birçok insan, ilaçları çevrimiçi almaya çalışırken dikkatsizleşmekte ve mümkünse olduğunu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlarınızın kasları rahatlatarak çalışır. Genel olarak, hem kadınlar hem erkekler cinsel sağlığı sorunlarından etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg almak al” düşünmek. “viagra 25mg” ile ilgili ayrıntılı bilgileri nasıl okuyabilirsiniz? Viagra bekleyebileceğinizi daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakınız. Mutlulukla cinsel sağlık ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çeşitli yan etkilere nedenini kutu. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk aldığı için her tür ilaçları almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

2 yorum

  1. defalarca yazdım site durmadan yazdıklarımı siliyor. ne bu yaa!..

  2. 3 katlı site içindeki bir binada eskiyen ,çürüyen pergolalar yada sundurma veya çıkıntılar ,tehlikeli ,deprem için riskli, bakımsız cilasız ve kötü goruntusu nedeniyle maliklerden biri istemediğini belirtip maddi olarak da katılmaz ise,diğer malik bu onarımı ve sağlamlaştırmayı tek başına yapabilirmi?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*