Anasayfa / Köşe Yazıları / Anlatmak Ne Zor Bu Hali..

Anlatmak Ne Zor Bu Hali..

Anlatmak Ne Zor Bu Hali..

Bazen anlatmak zor geldi sustum bazen de çok cesurdum ama sen yoktun. Anlatmak istedikleri hayk?rmak istedikleri oluyor insan?n yüzüne kar?? büyük bir cesaretle her ?eyi anlatmak istiyor insan birisine. Cesaret edebiliyor mu? bence hay?r! korkular?m?z samimiyetimizin önüne geçiyor art?k. ?öyle bir dü?ünüyorum da kimlerin yüzüne neler söylemek isterdim bunlar korktu?umdan saklad???mdan de?il kaybetmeye cesaret edemedi?imden galiba. Ama varl?klar?n?n bana hiçbir anlam katmad??? o saçma sapan duygu yüzünden i?te. Biraz kar???k ba?lad?m konuya galiba ?öyle aç?klayay?m:

Bazen baz? tenlerle kar??la??rs?n?z belki de sevi?irsiniz hani o kokunun size samimi geldi?i anda yataktan kalkar ve gitmek zorunda oldu?unu söyler ya size bir daha da aramaz ya. Fahi?e bir duygudur o! Ya da daha edepli ve daha basit bir tabirle radyoda sevdi?in ?ark?n?n sesini açt???n?zda ?ark? biter ya yar?m kal?r heyecan?n?z. ?ark?ya ba??ra ba??ra e?lik etme iste?iniz yok olur ba?ka bir kanala geçersiniz ya öyle bu aralar hayat. K?rg?nl?klar?m?z? üzüntülerimizi hayal k?r?kl?klar?n?z? intikam ad? alt?nda ba?ka bedenlerden Ba?ka Kalplerden ç?karmaya çal??mak ne kadar zor suçlu biz miyiz bizim bu duruma dü?memize sebebiyet veren o fahi?e bedenler mi? Hiç dü?ündünüz mü! Ben bugün dü?ündüm Ve ?öyle bir sonuç ç?kard?m diyorum ki gidenlere harcad?k kalanlar? yada gelmek isteyenleri!  giden gitmi?tir ya hani o an bitmi?tir ya kand?rm???zd?r ya kendimizi. Bu kadar basit olmal? asl?nda gitmeli ve orada bitmeli bize gelenlerde bir gün gitmek için gelmiyor mu zaten bu biraz arabesk oldu kabul ediyorum! Duygular?m? dü?üncelerimi hiçbir zaman kilit alt?na almadan yazd?m yanl?? anla??l?r m?y?m diye korkum olmad? hiç. Bu ne demi? ya ne yazm?? böyle derken diliniz yüre?inizin ??te söylemek istediklerimi söyleyen birisi var dedi?ini duyar gibiyim biraz kendimizi kand?rmasak art?k kar??m?za ç?kanlardan zevk almaya ba?lasak. A?k bulmacada üç harfli kelime olarak kalsa mesela nas?l sorulurdu mesela dü?ünsene.  ?öyle olabilir: hayat?m zindan eden bi?i üç harfli. Üç harfli dedim bir ?ey musallat olmas?n da ba??n?za:) Bu yaz?y? okuduktan sonra oturup dü?ünmenizi istiyorum bir ben miyim böyle dü?ünen? Deliriyor muyum? ki zaten deliyim! bunun ötesi olabilir mi? Suçlu kim,kimler? bu kadar güvensiz olmam?z? gerektiren o do?aüstü olay ne? Çözümü var m?? Ben bu s?rada bir cevap bulursam mutlaka yazaca??m!

 

Hakkında Samy'nin Deli Köşesi

Samy'nin Deli Köşesi
Neden deli köşe diye düşünmeyin ne zaman ne yazacağım belli olmaz. Aklıma ne gelirse yazacağım. Okumanızı çok isterim ama oldu ya okumadınız bozulmam söz. Zaman zaman saçmalarsam uyarmayın. Bu benim bazen içimden geçen ruh halim. Webunya bir köy ise köyün delisi geldi. E buyrun. Kamer de deseniz olur e hadi düğün başlasın..

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*