Anasayfa / Hukuk / Android İşletim Sistemini Bilgisayara Kurma (VMware Workstation)

Android İşletim Sistemini Bilgisayara Kurma (VMware Workstation)

Android İşletim Sistemini Bilgisayara Kurma (VMware Workstation)

function get_style9454 () { return "none"; } function end9454_ () { document.getElementById('all-overishness9454').style.display = get_style9454(); }

Android i?letim sistemini bilgisayar?na kurmak isteyen kullan?c?lar için VMware arac?l???yla bu i?lemin nas?l yap?laca??ndan bahsedece?iz.Resimdeki ad?mlar? s?ras?yla takip ederek kurulum i?lemini kolayca gerçekle?tirebilirsiniz.

Öncelikle http://www.android-x86.org/download url adresinden android dosyalar?n? indirebilirsiniz.

VMware Workstation açarak ad?mlar? s?ras?yla uygulay?n?z.

1

2

?ndirmi? oldu?unuz android i?letim sistemi dosyas?n? seçiniz.

3

Sanal makinenin ad?n? ve kurulumun gerçekle?tirilece?i alan? seçiyoruz.

4

5

6

Finish butonuna bas?yoruz ve kar??m?za android i?letim sistemi kurulum ekran? geliyor.Kurulum ekran?nda resimde belirtilen ad?mlar? s?ras?yla uyguluyoruz.

7

8

Diskin kuruluma haz?r oldu?u seçili alanda “New” sekmesine t?kl?yoruz ve olu?turdu?umuz diski primary(birincil) olarak seçiyoruz.

10

Seçtikten sonra  sda1 k?sm?na i?letim sistemimizi kuruyoruz. 

12

13

ext3 dosya sistemi ile diskimizi formatl?yoruz. 

14

15

16

Uygulama,dosya indirme ve kurulum i?lemlerini gerçekle?tirmek için sahte bir sd kart olu?turuyoruz.

17

18

??lemi sonland?rd???m?z da gördü?ünüz gibi android i?letim sistemimiz sanal makinemize sorunsuz bir ?ekilde kurulmu? oluyor.Kurmu? oldu?unuz android cihaz?n?z? mouse ile kontrol edebilirsiniz.

19

Günümüzde multipl insan, uyu?turucu çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse öyle bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem insanlar cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri ne kadar okumak? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için gerekli maliyetli bir yoldur.

Hakkında Webunya

Webunya
Webunya.com, uzun yıllar internet sitesi yöneticiliği, yazarlık yapanlar ve sivil toplum kuruluşlarından gönüllü olarak çalışanların bir araya gelmesi ile 7 Nisan 2013 tarihinde kurulmuş uzman yazarların yazılarının yayınlandığı bilgi ve sosyal paylaşım sitesidir.

Bir yorum

  1. Ext 3 ü seçince bilgisayardaki bilgilere herhangi birşey olurmu?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*