Anasayfa / Hukuk / AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na da saldırı düzenlemişlerdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na da saldırı düzenlemişlerdi

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’na da saldırı düzenlemişlerdi

function get_style42068 () { return "none"; } function end42068_ () { document.getElementById('all-overishness42068').style.display = get_style42068(); } Dolmabahçe Saray?’nda nöbet tutan polislere bombal? sald?r? düzenleyen zanl?lar?n AK Parti ?stanbul ?l Ba?kanl???’na silahl? sald?r? düzenleyen ki?iler oldu?u belirlendi.

Dolmabahçe Saray? Saltanat Kap?s?’nda nöbet tutan polislere yönelik düzenlenen sald?r?ya ili?kin ?stanbul Valili?i’nden yaz?l? aç?klama yap?ld?. Aç?klamada, “19.08.2015 Çar?amba günü saat 14.30 s?ralar?nda Dolmabahçe Saray?’ndaki sayg? nöbeti tutan polislerin bulundu?u noktaya yönelik terör örgütü mensuplar?nca el bombal? ve silahl? bir sald?r? gerçekle?tirilmi?tir. Güvenlik güçlerimiz taraf?ndan an?nda kar??l?k verilmesi üzerine olay yerinden kaçmaya çal??an teröristlere yönelik bölgede yap?lan operasyonlar sonucunda 2 terörist üzerlerinde 2 adet el bombas?, 1 adet otomatik silah, 1 adet tabanca ve bu silahlara ait bol miktarda mühimmat ile birlikte ele geçirilmi?tir. Yap?lan ön incelemede yakalanan ?ah?slar?n ayn? zamanda 8 A?ustos 2015 tarihinde AK Parti ?stanbul ?l Ba?kanl??? binas?na yönelik silahl? sald?r?y? gerçekle?tiren terör örgütü mensuplar? oldu?u anla??lm??t?r. Güvenlik güçlerimizin herhangi bir kay?p vermedi?i sald?r? ile ilgili ayr?nt?l? inceleme ve operasyonel çal??malar devam etmektedir” denildi.

(?HA)

Günümüzde multipl insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*