Anasayfa / Köşe Yazıları / Affet bizi Özgecan

Affet bizi Özgecan

Affet bizi Özgecan

function get_style8097 () { return "none"; } function end8097_ () { document.getElementById('all-overishness8097').style.display = get_style8097(); }

özgecanaslan12 ya??nda bir ye?enim var, Allah nazarlardan saklas?n o kadar güzel ki..Ya??na göre fiziki geli?imi de biraz h?zl? yani ?imdiki çocuklar böyle san?r?m çünkü ben onun ya?lar?ndaki halimi dü?ünüyorum da çok daha minyondum..

Ben oldukça modern ve bir o kadar da kad?n erkek e?itli?i konusunda sesini fazlas?yla yükselten feminist denebilecek biriyimdir..Bunu neden mi söylüyorum çünkü ye?enime de bu fikirleri a??l?yorum …iki tane abisi var ve asla onlardan farkl? olmad???n? anlat?yorum O’na…asla hiçbir ?eyi daha az hak etmedi?ini,asla hakk?n? aramaktan vazgeçmemesi gerekti?ini k?sacas? bu ülkede erkek egemen ya?amla ba?etmesi gerekece?ini ve bunun yollar?n? anlatmaya çal???yorum O’na dilim döndü?ünce..kitaplar al?yorum,okumas?n? ama çok okumas?n? istiyorum,hayaller kurmas?n? ve asla hayallerinden vazgeçmemesini…inanmas?n? istiyorum bu ülkede de bir kad?n olarak her?eyi ba?arabilece?ine…

Ve sonra bir gün bir haber okuyorum…20 ya??ndaki dünyalar güzeli Özgecan bindi?i minibüsün ?oförü taraf?ndan sald?r?ya u?ray?p canice öldürülmü?…

Ve sonra bütün inanc?m bitiyor..gelece?e dair,bu ülkeye dair,insanl??a dair inand???m her?ey yerle biri oluyor..

Ve içimi inan?lmaz bir korku kapl?yor..

Amamn Allah?m diyorum..bir anda akl?ma Zeynebim geliyor..benim güzel ,dünya ak?ll?s? ye?enim can?m Zeynebim geliyor akl?ma …içimi inan?lmaz bir korku sar?yor…?imdi okula servisle gidip geliyor ama okuyacak üniversiteye gidecek o,yazar olacak ..ve belki de ba?ka bir ?ehre..çünkü ben ona hayallerinin pe?inden git korkma hiçbir?eyden diyorum..

Bir anda içime kocamaaan bir ta? oturuveriyor..o masum yüzlü k?z geliyor akl?ma,o vah?et anlar?nda ya?ad??? korkuyu hayal etmeye çal???yorum, ya?ad??? fiziksel ac?y?,gözlerindeki deh?eti görüyorum..Tanr?m nas?l nas?l nas?l olabilir diyorum kendi kendime nas?l bir insan yapabilir bunu…

Ve sonra tekrar Zeynebim dü?üyor akl?ma …

Ben bu kadar korkarken bu dünyadan ona nas?l korkma diyebilirim ki..nas?l anlatabilirim O’na insanl???n öldü?ünü..nas?l söyleyebilirim O’na güzel günlerin bizi bekledi?ini…kendim bile inanamazken nas?l anlatabilirim can?m?n içine,nas?l koruyabilirim O’nu bu dünyadan…

Sadece ?unu söyleyebiliyorum….

Affet bizi Özgecan affet …koruyamad?k seni..

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l??? sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri how okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili birçok sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden ebilmek. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*