Anasayfa / Hukuk / Adli Sicil ( SABIKA ) kaydı konusunda sık sorulan sorular

Adli Sicil ( SABIKA ) kaydı konusunda sık sorulan sorular

Adli Sicil ( SABIKA ) kaydı konusunda sık sorulan sorular

Adli Sicil (Sabıka) Kaydı Nedir?

Vatandaşların kesinleşmiş ceza ve güvenlik tedbirlerine mahkûmiyete ilişkin bilgilerinin bulunduğu kayda adli sicil kaydı denir.

Adli Sicil Kaydı Nereden Alınır, Ücretli Midir?

Adli Sicil Kaydı adliyelerden ücretsiz olarak temin edilebildiği gibi e-devlet üzerinden de temin edilebilir.

Adli Sicil Kaydına Neler Kaydedilir?

Adli sicil kaydına hangi bilgilerin kaydedileceği Adli Sicil Kanunu’nun 4 maddesinde düzenlenmiştir. Türk mahkemeleri tarafından vatandaş veya yabancı hakkında verilmiş ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri adlî sicile kaydedilir.  Buna göre aşağıdaki kararlar adli sicile kaydedilir;

1- Hapis cezası kararı,

2-Hapis cezasının ertelenmesi kararı,

3-Adli para cezaları,

4-Seçenek yaptırıma çevrilen kısa süreli hapis cezası,

5- Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmalı ile ilgili karar,

6- Türk vatandaşı hakkında yabancı mahkemeden verilmiş ve kesinleşmiş olan mahkûmiyet kararının Türk hukuku bakımından doğurduğu hak yoksunluklarına ilişkin olarak Cumhuriyet savcısının istemi üzerine mahkemece verilen karar,

7- Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık dolayısıyla verilen karar,

8- Ceza zamanaşımının dolduğunun tespitine ilişkin karar,

9- Genel veya özel affa ilişkin kanun; özel affa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı,

10- Askerî Ceza Kanununa göre verilmiş mahkûmiyet kararlarındaki ferî cezalar,

Adli Sicil Kaydına Kaydedilmeyecek Bilgiler

Aşağıdaki bilgiler adli sicile kaydedilmez;

a) Disiplin suçlarına ve sırf askerî suçlara ilişkin mahkûmiyet hükümleri,

b) Disiplin veya tazyik hapsine ilişkin kararlar,

c) İdarî para cezasına ilişkin kararlar,

Adli Sicil Kaydı Nerede Tercüme Ettirilir?

Yurtdışı menşeili firmalar, farklı ülkelerin vatandaşlık ve yurtdışında evlilik işlemleri, yurtdışında oturma izni alınması gibi konularda pek çok ülkenin konsoloslukları veya resmi idareleri sizden işlemler sırasında yeminli tercümesi ve noter onayı yapılmış adli sicil kaydı istemektedir. Bu konuda gerek e-devletten, gerekse size yakın bir adliyeden alacağınız adli sicil kaydı için tercüme ihtiyacı doğduğunda bu işlemleri kolaylıkla Protranslate.net gibi online hizmet de veren profesyonel bir tercüme firmasından faydalanarak halledebilirsiniz. Evinizi veya işyerinizi terketmeden gerek yeminli gerekse noterli adli  sicil kaydı (sabıka kaydı) tercüme işlemlerinizi hallederek belgeleri adresinize aynı gün kargolatabilir, kuryeyle gönderilmesini sağlayabilir veya online olarak teslim alabilirsiniz.

 Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Adli Sicile Kaydedilir Mi?

 Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar, ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak mahkeme, hâkim, askerî hâkim, Cumhuriyet Başsavcılığı

veya askerî savcılık tarafından istenmesi halinde verilmek üzere kaydedilir. Yani yargı organları haricinde ali sicil kaydında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin kararlar gözükmez. Aynı durum kamu davasının açılmasının ertelendiği hallerde de söz konusudur.

Adli Sicildeki Bilgiler Ne Zaman Silinir? 

Adli Sicil Kanunu’nun 9 maddesi uyarınca  Adlî sicildeki bilgiler;

a) Cezanın veya güvenlik tedbirinin infazının tamamlanması,

b) Ceza mahkûmiyetini bütün sonuçlarıyla ortadan kaldıran şikayetten vazgeçme veya etkin pişmanlık,

c) Ceza zamanaşımının dolması,

d) Genel af,

Halinde Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce silinerek, arşiv kaydına alınır.

(2) Adlî sicil bilgileri, ilgilinin ölümü üzerine tamamen silinir.

(3) Türk vatandaşları hakkında yabancı mahkemelerce verilmiş olup 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (f) bendine göre adlî sicile kaydedilen hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkûmiyet hükümleri, kesinleştiği tarihten itibaren mahkûmiyet kararında belirtilen sürenin geçmesiyle, Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce adlî sicil kayıtlarından çıkartılarak arşiv kaydına alınır. Adlî para cezasına mahkûmiyet hükümleri ile cezanın ertelenmesine ilişkin hükümler, adlî sicil kaydına alınmadan doğrudan arşive kaydedilir., 

Adli Sicil Kaydı ve Adli Sicil Arşiv Kaydı Arasındaki Fark Nedir? 

Kesin çizgilerle bir ayrım yapılamasa da genel olarak adli sicil kaydı, infazı tamamlanmamış sonuçları devam eden kayıtları ihtiva ederken, adli sicil arşiv kaydı infazı tamamlanmış, etkisi ortadan kalkmış kayıtları ihtiva eder. Örneğin sürücü belgesine el konulduğunda, el konulma süresince bu kayıt adli sicil kaydında görünecek olup, el koyma süresi tamamlanıp sürücü belgesi kullanılma hakkı tekrar doğduğunda bu kayıt arşiv kaydına alınacaktır. Bunun dışında adli sicil arşiv kaydına ulaşma yetkisi sınırlı kişilere verilmiştir. Kanunun 10 maddesine göre

Arşiv bilgileri;

a) Kullanılış amacı belirtilmek suretiyle, kişinin kendisi veya vekâletnamede açıkça belirtilmiş olmak koşuluyla vekili,

b) Bir soruşturma veya kovuşturma kapsamında Cumhuriyet başsavcılıkları, hâkim veya mahkemeler,

c) Yetkili seçim kurulları,

d) Özel kanunlarda gösterilen hallerde ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından istenebilir.

 

Adli Sicil Arşiv Kaydı Ne Zaman Silinir? 

Adli Sicil Kanunu’nun 13’üncü maddesinde arşiv bilgilerinin ne zaman silineceği düzenlenmiştir. Buna göre arşiv bilgileri;

a) İlgilinin ölümü üzerine,

b) Anayasanın 76 ncı maddesi ile Türk Ceza Kanunu dışındaki kanunlarda bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren;

1. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşuluyla onbeş yıl geçmesiyle,

2. Yasaklanmış hakların geri verilmesi kararı alınması koşulu aranmaksızın otuz yıl geçmesiyle,

c) Diğer mahkûmiyetler bakımından kaydın arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren beş yıl geçmesiyle, tamamen silinir.

(2) Fiilin kanunla suç olmaktan çıkarılması halinde, bu suçtan mahkûmiyete ilişkin adlî sicil ve arşiv kayıtları, talep aranmaksızın tamamen silinir.

(3) Kanun yararına bozma veya yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat veya ceza verilmesine yer olmadığı kararının kesinleşmesi halinde, önceki mahkûmiyet kararına ilişkin adlî sicil ve arşiv kaydı tamamen silinir. 

Adli Sicil Arşiv Kaydından Silinmeyen Suçlar Hangileridir? 

3682 sayılı Adli Sicil Kanunu ve 5 Nisan 2012 tarihindeki kanun değişikliği öncesinde 5352 sayılı kanunda arşiv kaydından silinmesi mümkün olmayan suçlar mevcuttu. Hatta önceden arşiv kaydının silinmesi için Asliye Ceza Mahkemesine başvurulması gerekiyordu. Anayasanın 76 maddesinde belirtilen milletvekilliğine engel suçlardan mahkumiyetler ile özel kanunlardaki suçlardan mahkumiyetler arşiv kaydından silinemiyordu. 5 Nisan 2012’deki kanun değişikliği ile 5352 sayılı kanunun Geçici 2’nci maddenin 2 fıkrası şu şekilde düzenlenmiştir; “Bu Kanunun yayımı tarihinde, Anayasanın 76 ncı maddesi ile bazı özelkanunlarda yer alan ve bir hak yoksunluğuna neden olan mahkûmiyetler bakımından, arşive alınan veya şartları oluştuğu halde ya da henüz şartları oluşmadığı için arşive alınmayan kayıtlar hakkında 12 nci maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.” 

5 Nisan 2012 tarihinde getirilen düzenleme ile yasa da belirtilen sürelerin geçmesi ile tüm suçların arşiv kaydından silinmesi mümkün hale gelmiştir.

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi İçin Nereye Başvurulur? 

Adli Sicil Arşiv Kaydının Silinmesi için 5 Nisan 2012’deki kanun değişikliği öncesinde Asliye Ceza Mahkemesine başvurulması gerekiyordu. Son değişiklikle birlikte adli sicil arşiv kaydının silinmesi için Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğüne başvurulması suretiyle koşullar vaki olduğu takdirde adli sicil arşiv kaydı sildirilebilir.

 

 

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

16 yorum

 1. İyi gunler efendm ben uyusturucu kullanmaltan d.s. burosunda psikologla grsyorum bu sicile islermi. Mahkemeye flanda ckmadm hic 1 sene boyunca denetmli serbestlik burosuna gdp psikologla goruscem . sicilime isleemi ozel guvennlik belgesi alacam adli sicil kaydi temimez ckarmi beni aydinlatin simdiden tesekkrler

 2. Birde bn pisikologla gorusecem 2 gun snraa ordaki gorevliye sordm amareme gdecekmiyim dye hayr dedi sadece rehberle gorseceksn dediler amateme gtme gbi bi durumum varmi bnm uyustruxu bundrmak da degl sucum

  • Merhabalar benim bi sorum olacak gecen gün psikoloktan rapor aldım bana siciline yansir dedi peki bu durumda sicilimi nasıl temizleye bilirim lütfen yardımcı olun tşkler

 3. slm @ sicil kaydımda 2 tane aynı dosya neden var cvp veriismsnz şimdiden tşk Y: 001802015Y0061104(01846599-15) 10.10.2013 5237SA 142/1,B,1;647SA 6.
  BAKIRKÖY;7.ASLCM 19/03/2014 2013/493-2014/175 5A H;1Y DENSER.
  27/03/2015
  3 C: 006802014C0501408(06889651-14) 21.11.2007 5237SA 142/1:B 53/1:
  A-B-C-D-E 143 63 35 62. İSTANBUL;46.ASLCM 5A25G H.12/06/2014
  2014/40-2014/488 09/09/2014

 4. selam size cok acil bir sorum olacak simdiden tsk ederim.
  almanyada irkcilik nedeniyle cikan kavgadan sonra bana dava acilmis ve iftiralar raka arkaya dizilmis bir kac mahkemeye ciktim baktim olmuyor kendimi savundugum halde ellerinden hic bir delil yok. yalanci ifadeler 3 defa ifade degistirdi karsi taraf. ama bana 3 yil hapis verildi ve ben turkiyeye geldim yasal yollarla hic bir sikinti yok 2013 de.. 2014 de askerligime gittim 2015 de geldim ise besladim adli sicil kaydi temizdi. 2016 2ci ayda adli sicil kaydi almaya gittigimde. adli sicil kaydi Vardir diye bir yazi aldim. Bu Bana Nasil Bir slklnti yaratir calistigim is yerinde sorun yasarmiyim. adli sicil kaydinda
  (**) bu isaret var
  MERNİS KİMLİK BİLGİLERİNE GÖRE ALINMIŞ OLAN BU SORGULAMA SONUCU ADLİ
  SİCİL VERİ TABANINDA MEVCUT KAYITLARIN İÇERİĞİ ESAS ALINARAK OLUŞTURULAN
  KRİTERLERİN İŞLETİLMESİ NETİCESİNDE BULUNAN ADLİ SİCİL KAYITLARINI
  GÖSTERMEKTEDİR.

 5. Merhaba hocam birşey soracağım hakkımda hakaret davası var ve savcılık mahkemeye onay vermiş galiba eve polis gelip hakkımda bilgi almış ve mahkeme var demiş böyle birşey olur mu bide sicile işler mi ve %90 engelliyim ben

 6. Merhabalar Rıdvan bey bir vatandaş mülteci taşımaktan içeri girdi ve cezası halen devam etmektedir. sabıka kaydını e-devlet sisteminden çıkartsak sabıka kaydı üzerinde cezası görelmeye devam etmektedir veya beraat kararı çıkmamıştır, cezası devam etmektedir gibi ibareler yer alır mı? teşekkürler

 7. İyi günler. Şahsım adıma 2014 de açılan bir dava da serbest bırakıldım bir sene sonra başka bir olay yüzünden savcılığa ifade verdim ama kağıt dahi gelmedi eve sadece 45 lira para ödedim ama hangi olay için olduğu yazmıyordu. 2016 da büyük bir iftiraya maruz kaldım ve savcılıkta ifade verdim mahkeme kağıdı geldi şu an 17 yaşındayım cezam ne olur aylar kaldı 18’e girmeme ceza 18’den sonra nasıl olur.? Polislik için başvuracağım ama adli sicil kaydımm çıkar mı var mi öğrenmek istiyorum lütfen yardımcı olur musunuz şu an ygsye hazırlanıyorum o zaman hrdefimden vazgeçerim şimdiden teşekkürler

 8. Merhaba benim eşim etek altı görüntüsü çekmekten ceza aldı ve bu ceza para cezasına çevrildi sımdı bir iş için teklif aldı fakat başlayacak olursa adlı sicil kaydı istenecek bu sicil kaydında verilen para cezası görünür mü yada doldurmak icin nasıl bir yol izlemeliyiz desteğiniz icin şimdiden teşekkür ederim

 9. Selamunaleykum benim 1 ay sonra darptan dolayi mahkemem var fakat ben magdur durumdayim ve darp raporum var. Karsi tarafin darp raporu yok. Ben sikayetci olmayacam. Bu durum benim sicilime islenirmi. Ayrica bu sene polis mulakatlarina basvuracam bu duruma da zarar verir mi. Simdiden tesekkurler.

 10. 1995 yılında hırsızlık suçundan hapis cezası para cezasına çevrilerek ERTELENDİ.5 yıl bir suç işlemediğimde SABIKA KAYDIMIN silineceği söylendi.2000 yılında sabıka kaydım dilekçe ile başvurmam sonucu silindi.Bu yıl adli sicil kayıtlarıma baktığımda “ Adli Sicil Kaydı Yoktur…ADLİ SİCİL ARŞİV KAYDI VARDIR” ibaresini gördüm.

  Memnu Hakları İadesi Kararı alarak arşiv kaydımı sildirebileceğim söylendi.Fakat mahkeme YASAKLANMIŞ HAKLARIM OLMADIĞI bu nedenle MEMNU HAKLARIN İADESİ KARARI veremeyeceğini yazılı olarak bildirdi.

  1- Arşiv Kaydı nasıl silinir?

  2- 2005 den önce işlenen suçlar için uygulama nasıl olmalıdır?
  3-En son Kasım ayında bir dilekçe yazdım. İkamet adresimden güvenlik soruşturmasına başlanmış.Bu araştırmanın yapılma sebebi nedir?
  Arşiv kaydım nasıl silinebilir?
  SAYGILARIMLA… TEŞEKKÜRLER…

 11. ayşe duman hanım size nasıl ulaşabilrim. konu hakkında bilgi alış verişinde bulunmak içi.

 12. Merhaba.
  Ben 1 hafta önce bir hata yapıp marketten zimmeti ufak derecede para geçirdim.Şirket beni disiplin kuruluna verip alınan karara göre çıkışımı verdiler ve sicilime işleneceği söylendi fakat herhangi bir mahkeme olmadı ve mahkeme kararı olmadan bu suç sicil kaydıma işlenirmi? Herhangi bir kurumsal firmada işe girmeme engel olurmu?

 13. meraba ben fabrikada çalısıyordum , ama amir yüzünden işi bırakmak zorunda kaldım ve bilgi vermesini söyledim ama bilgi söylememiş kimseye devamsız olarka ay sonuna kadar girmişler , beni aradılar siciline işler bu dediler sicil dedikleri bu sicil mi yoksa fabrikanın baglı oldugu kurum mesela iskur sicili mi ?

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*