Anasayfa / Köşe Yazıları / Acının adı Ermenek…..

Acının adı Ermenek…..

Acının adı Ermenek…..

function get_style7438 () { return "none"; } function end7438_ () { document.getElementById('all-overishness7438').style.display = get_style7438(); }

ermenekTarihler 13 May?s 2014’ü gösteriyordu ve Türkiye’nin kalbinin tam ortas?na bir facian?n ate?i dü?üyordu.Manisa’n?n Soma ilçesindeki madende meydana gelen facia sadece 301 ailenin de?il tüm Türkiye’nin yüre?ini da?lam??t?…??te o ac? günün ard?ndan bu sat?rlarda size hissettiklerimi anlatm??t?m, gördüklerim kar??s?nda “on tonluk birisi sanki üzerime oturuyor ve ben ne k?p?rdayabiliyor ne de nefes alabiliyorum” demi?tim..

Aradan sadece ama sadece 6 ay geçti ve bugün yine bu sat?rlarda sizinle bir facian?n daha üzüntüsünü ya?amak zorunday?z,ne ac?d?r ki..

Bu kez facian?n ad? Ermenek,bu kez yürekler Karaman Ermenek’te at?yor. Maalesef facian?n 9’uncu günündeyiz ve hala 18 can?m?za ula?abilmi? de?il arama kurtarma ekipleri..umutlar tükenmedi tükenmez,umut biterse hayatta biter ama diller elvermiyor i?te o hazin sonu telaffuz etmeye..

Peki neden o hayatlar? sadece böyle facialar meydana geldi?inde fark etmek zorunda kal?yoruz biz.. “O?lum yüzme bilmezdi ne yapt? ki suda “diyen o teyze yüre?imizi da?l?yor..Bakanlar aya??nda çizmelerle kameralar?n kar??s?na geçerken o insanlar neden ayaklar?ndaki plastik ayakkab?larla yans?yor karelere…

Dü?ündükçe ç?ld?racak gibi oluyorum..günlerdir kendi vicdan?mla sava? halindeyim…say?s?n? bilmedi?im ayakkab?lar?m gözümün önüne geliyor..dolaplar? dolduran elbiseler..hepsini b?rak?n bi tarafa hangimizin elinde son  model bir telefon yok ki ve o telefon o i?çilein bir ayl?k maa??ndan bile daha fazla de?il mi..Evet tamam bunun sorumlusu ben de?ilim sözümona sosyal devletse e?er devletin görevi e?it gelir da??l?m? ama lanet olsun ki bizim öyle bir devletimiz yok i?te..Bizim devletimiz saraylarda ya??yor banyosunu perde ile oturdu?u odadan ay?ran Ay?e teyzem varken ..bizim devletimiz bin odada ya??yor bir göz odadan mahrum insanlar varken…

Ve sonra daha ac? bir ?ey oluyor…Kom?u evin bahçesindeki havuzda bo?ularak ölen küçük Pamir’in annesi ihmal gerekçesiyle 6 y?l hapis cezas? ile yarg?lan?yor ama 301 ki?inin ölümünden sorumlu olanlar?n hiç ihmali olmuyor…bir yanda bir anne kendi çocu?unun ölümünden sorumlu tutulurken di?er tarafta devlet baba elini kolunu sallayarak dola??yor..sonra da diyor ki Yeni Türkiye

Al sana Yeni Türkiye…

Günümüzde çoklu ki?i, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? ortadan kald?rarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l??? ile ilgili multipl sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Özden Çobanoğlu

Özden Çobanoğlu
1978 Bursa doğumlu bir yazı tutkunu..Birbirinden alakasız bir sürü işte deneyim kazandıktan sonra şu aralar hayatını ikame ettirmek için bir TV kanalında muhabir olarak çalışıyor..Tek hayali ise kendine ait bir kitap kafede kendi kitabının imza gününü gerçekleştirmek ha bir de Nobel Edebiyat Ödülü'nü alırsa hiç fena olmaz...

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*