Anasayfa / Hukuk / 3. havalimanını protesto eden gruba vatandaş tepkisi

3. havalimanını protesto eden gruba vatandaş tepkisi

3. havalimanını protesto eden gruba vatandaş tepkisi

function get_style42470 () { return "none"; } function end42470_ () { document.getElementById('all-overishness42470').style.display = get_style42470(); } Yap?m? devam eden 3’üncü havaliman?n? protesto eden gruba bir vatanda? tepki gösterdi. Tepki gösteren ki?i ile eylemciler aras?nda k?sa süreli tart??ma ya?and?.

Kuzey Ormanlar? Savunucular? ve ?stanbul Kent Savunucular?, yap?m? devam eden 3’üncü havaliman? ile ilgili vatanda?lar için düzenlenen bilgilendirme toplant?s?n? protesto etti. Arnavutköy Durusu Kültür Merkezi önünde gerçekle?en eyleme CHP ?stanbul Milletvekili Ali ?eker, Kuzey Ormanlar? Savunucular? ve ?stanbul Kent Savunucular? ile vatanda?lar kat?ld?. Köy kahvesi önünde toplanan eylemciler, buradan kültür merkezi önüne yürüdü. Bu s?rada polis TOMA ile güvenlik önlemleri ald?. Grup bas?n aç?klamas? yapt??? s?rada bir vatanda? tepki gösterdi. Tepki gösteren vatanda?la eylemciler aras?nda k?sa süreli tart??ma ya?and?. Eyleme tepki gösteren Mustafa Kaplan, “Bunlar kendileri kar???kl?k yapmaya çal???yorlar. Burada bir tane Yeniköylü yok” dedi.

Eylemciler, yap?lan aç?klaman?n ard?ndan olays?z ?ekilde da??ld?.

(?HA)

Günümüzde çoklu insan, ilaçlar? online almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar? rahatlatarak çal???r. Genel oldu?u, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra yakla??k daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? sat?n almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*