Anasayfa / Köşe Yazıları /  27. Best Model of The World

 27. Best Model of The World

 27. Best Model of The World

function get_style7109 () { return "none"; } function end7109_ () { document.getElementById('all-overishness7109').style.display = get_style7109(); }        10

Dünya’n?n En ?yi Mankeni yar??mas? 90 ülkeden gelen modellerin  kat?laca?? bir gece ile 6 Aral?k 2014 tarihinde ?stanbul’da gerçekle?ecektir.

27. Uluslararas? Best Model of The World yar??mas?nda ülkemizi bu y?l?n Best Model Türkiye birincileri olan Cansu Melis Karaku? ve Caner Tanr?verdi temsil edeceklerdir. Geçti?imiz y?l?n dünya birincisi olan Burak Çelik ve Ay?enur Özkan taçlar?n? kazanacak olan yeni mankenlere devredecekler. Caner Tanr?verdi Fox TV’de yay?nlanmak üzere çekimleri devam eden Günahkar dizisinin yo?un setinden kalan bütün zaman?nda yar??maya haz?rlan?yor.

4

Yar??maya jüri ba?kanl???n? yapacak olan dünyaca ünlü Frans?z modac? Stephane Rolland’ ?n yan?s?ra Avrupa’dan seçkin bir misafir grubu da kat?lacak.

9

Bugün multipl insan, ilaçlar? online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkünse oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n almak al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile yakla??k ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bakmak. Mutlulukla cinsel bir sa?l?k ile yakla??k birçok sorun çözülebilir. Tüm uyu?turucu gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek oldu?u, çevrimiçi eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında Celal Bayrak

Celal Bayrak
İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme mezunu, şimdilerde İ.Ü Felsefe bölümü öğrencisi, filozoflar aşığı. İnternet medyasında ve çeşitli dergilerde editörlük, genel yayın yönetmenliği, röportaj muhabirliği derken son iki senedir köşe yazıyor. Kalemini elinden aldığınızda ölmüş sayabileceğiniz biri. Bu sıralar organik yaşam ve ruh detoksuyla kafayı bozmuş durumda. Magazin, müzik, film eleştirileri yazar ya da o an ne yazmak isterse…

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*