Anasayfa / Hukuk / 2018 Emlak Vergi Değerlerine Nasıl İtiraz Edilir?

2018 Emlak Vergi Değerlerine Nasıl İtiraz Edilir?

2018 Emlak Vergi Değerlerine Nasıl İtiraz Edilir?

Anayasa Mahkemesi’nin 31.05.2012 tarih ve 2011/38 E. ve 2012/89 K. sayılı kararı ile ‘’takdir komisyonlarının bu kararlarına karşı kendilerine karar tebliğ edilen daire, kurum, teşekküller ve ilgili mahalle ve köy muhtarlıklarının dava açabilecekleri’’ yönündeki düzenleme iptal edilmiştir. Bu iptal hükmü ile dava açma ehliyeti ve süresi yönünden farklılıklar meydana gelmiş ve kanun koyucu bu güne kadar yeni bir düzenleme yapmamıştır. Bu sebeple de emlak vergisi mükellefine tanınan dava açma hakkının ne zaman ve ne şekilde kullanılacağı muallak bir hal almıştır.

Yasal düzenleme gereği asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdir işlemlerinin tamamlanarak karara bağlanması ve kararların ilgililere tebliğ işlemleri 30 Haziran 2017 günü mesai saati bitimine kadar tamamlanmıştır. Hiç tereddüt yok ki söz konusu takdir komisyonu kararlarına karşı 30 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde bağlı olunan belediye aleyhine dava açılabilir.

Bunun yanında; asgari ölçüde arsa ve arazi birim değerleri, ilgili belediyelerde ve muhtarlıklarda uygun bir yere asılmak suretiyle tarh ve tahakkukun yapıldığı yılın başından (yani2018 yılı)  Mayıs ayı sonuna kadar ilan edilir. Emlak Vergisi Kanunu’nun 21’inci maddesine göre; arazi (arsa) vergisi, ilgili belediye tarafından;  takdir işlemlerinin yapıldığı yılı takip eden yılın Ocak ve Şubat aylarında, vergi değeri esas alınarak yıllık olarak tarh olunur. Bildirim posta ile gönderilmiş ise vergi, bildirim verme süresinin son gününü takip eden yedi gün içinde tarh olunur. Bu suretle tarh olunan vergiler, tarh edilen tarihte tahakkuk etmiş sayılır ve mükellefe bir yazı ile bildirilir. Kanımızca bu yazı ile bildirme tarihini takip eden 30 gün içinde vergi mahkemeleri nezdinde bağlı olunan belediye aleyhine dava açılabilir.

Kısacası, emlak vergisinin dört yılda bir defa yapılan takdire ilişkin Ocak ve Şubat aylarında tarhiyatla birlikte otomatik olarak tahakkuk ettiği söylenebilir. Takdirin geçerli olduğu yılda yani 2018 yılı ocak ve şubat aylarında verginin mükellefe yazı ile bildirilmesi gereklidir. Fakat bu kural ilgili belediyeler tarafından pek uygulanmamaktadır.  Dört yılda bir yapılan takdir işleminde mükellefe tarhiyat bildirilmemişse, ancak mükellef tarafından ödeme yapılmışsa bu ödeme tarihi tarhiyatı öğrenme tarihidir. Mükelleflerin ödeme yapmak için gittiklerinde eğer karşılarına çıkan emlak vergisi yasal orandan fazla ise ödemelerini İhtirazi Kayıt ile yapmaları ve ödeme tarihinden itibaren 0 gün içerisinde ödeme yaptıkları belediye aleyhine Vergi Mahkemesinde dava açmaları gerekmektedir.

İdarenin yeni düzenleme yapmaması sebebiyle yukarıda açıklanan üç farklı dava açma yöntemini mükelleflerin kullanabileceği hususunda tereddüt bulunmamaktadır. Ancak Anayasa Mahkemesinin iptal kararı sonrası mükellefin dava hakkını kullandığı ilk davalar olacağı için vergi mahkemelerinin davanın kabulü yönünde farklı kararlar verebileceği ihtimal dahilindedir. Yine de yukarıda açıklanan birinci dava açma yönteminde en kabul gören yöntem olarak gördüğümüz için 31 Temmuz 2017 tarihine kadar dava açılmasını önermekteyiz.

31  Temmuz 2017 tarihi adli tatil gününe denk geldiği için, idari yargılama kanunu gereği dava açma süresi adli tatilin bitiminden itibaren bir hafta uzayacaktır. Adli tatilin bitiminden sonra ki bir hafta içerisinde vatandaşlar dava açma haklarını kullanabilirler. Ancak adli tatil olması dava açılmasına engel teşkil etmemektedir. 

Hakkında Av. Rıdvan Yıldız

Av. Rıdvan Yıldız
11 Şubat 1988 tarihinde Bartın'da doğdum. Bartın Anadolu Öğretmen Lisesi'nde bitirdikten sonra lisans eğitimimi İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladım. 2012 yılından bu yana İstanbul Barosu'na bağlı olarak avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Aynı zamanda Tüketici Sorunları Derneği'nin 1 yıl Genel Başkanlığı'nı yürütmekle hali hazırda Genç Irade Derneği Genel Başkan Yardımcısıyım.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*