Anasayfa / Hukuk / 2 teröristin yaralandığı çatışma kamerada !

2 teröristin yaralandığı çatışma kamerada !

2 teröristin yaralandığı çatışma kamerada !

function get_style42442 () { return "none"; } function end42442_ () { document.getElementById('all-overishness42442').style.display = get_style42442(); } Van’?n Çatak ilçesinde teröristlerin Emniyet Müdürlü?ü ve ?lçe Jandarma Komutanl???’na düzenledi?i sald?r? ve ya?anan çat??mada 2 teröristin yaralanmas? kameraya yans?d?.

Van’?n Çatak ilçesinde 1 A?ustos 2015 tarihinde ?lçe Emniyet Müdürlü?ü ile ?lçe Jandarma Komutanl???’na yap?lan sald?r?n?n ard?ndan güçleri ile PKK’l?lar aras?nda ç?kan çat??mada 2 terörist vuruldu. Sald?r? ve ya?anan çat??ma anlar? saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde bir minibüsle Emniyet Müdürlü?ü ve ?lçe Jandarma Komutanl???’na gelen bir grup teröristin, yolun kenar?nda pusu kurdu?u görüldü. Teröristleri fark eden güvenlik güçlerinin, teröristlerin açt??? ate?e ate?le kar??l?k verdi?i ve çat??mada teröristlerin el bombas? da kulland?klar? gözlendi.

Güvenlik güçlerinin kar??l?k vermesi sonucu 2 teröristin yaralanmas?n?n ard?ndan teröristlerin geldikleri minibüsle kaçt?klar? görüntülere yans?d?.

(?HA)

Günümüzde çoklu insan, uyu?turucu online almaya çal???rken dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu onlar bilmiyorum. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünmek. “viagra 25mg” ile ilgili detayl? bilgileri nas?l okuyabilirsiniz? Viagra hakk?nda daha fazla bilgilerin için “viagra 50mg” e bak. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere neden olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden sipari? vermekten zevk ald??? için her tür ilaçlar? almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*