Anasayfa / Hukuk / 140 bin lira değerinde altın ve para çalan zanlılar yakalandı

140 bin lira değerinde altın ve para çalan zanlılar yakalandı

140 bin lira değerinde altın ve para çalan zanlılar yakalandı

function get_style37818 () { return "none"; } function end37818_ () { document.getElementById('all-overishness37818').style.display = get_style37818(); } Adana’da bir eve girerek çelik kasay? aç?p 140 bin lira de?erinde alt?n ve para çald?klar? ileri sürülen 2 ki?i yakaland?.

Edinilen bilgiye göre, olay, Seyhan ilçesine ba?l? Cemalpa?a Mahallesi’nde meydana geldi. Ayten Yalman evde yokken Ethem Ekin Sokak Özgiray Apartman? A blok kat 9 daire 26 numaral? evine çelik ve ah?ap kap?n?n kap? kilit göbe?i patlat?larak içeri girildi.

H?rs?zlar eve girdikten sonra çelik kasay? üst k?sm?ndan açarak 3 bin lira, 400 Dolar, 300 Euro, 18 ayar kolye ve set, 1 bilezik, 1 güne? ?eklinde zincirli alt?n kolye, 1 inci kolye, 1 örgü ?eklinde siyah inci kolye, 1 beyaz inci kolye, 6 Cumhuriyet alt?n?, 1 Re?at alt?n?, 1 p?rlanta ta?l? bron? gö?üs i?nesi, 1 Selçuklu tu?ras?, alt?n zincirli kolye, 1 p?rlanta ta?l? yüzük, 1 ortas?nda safir ta?? bulunan yüzük, 4 p?rlanta yüzük çal?p kaçt?.

Yalman eve geldi?inde kap?s?n?n aç?k oldu?unu görünce hemen polise haber verdi. Polis olay yerine gelerek inceleme ba?latt?. Yap?lan incelemede Yalman çal?nan para ve tak?lar?n?n de?erinin 140 bin lira oldu?unu söyledi. Polis h?rs?zlar? yakalamak için çal??ma ba?latt?. H?rs?zlar?n geli? gidi? yönlerinde 35 kameray? inceleyen polis zanl?lar?n plakas?z bir motosiklet ile geldi?ini ancak tekrar mahalleden motosiklet ile ç?kmad??? belirlendi.

Yap?lan ara?t?rmada Ziyapa?a Mahallesi 67018 sokak 18 numaral? evin önünde güvenlik kameras?ndaki motosiklete benzer motosiklet bulundu. Bu s?rada polisi gören bir ?ah?s eve kaçt?. Polis de eve gelerek yapt??? aramada h?rs?zl??? yapan ve güvenlik kameras?na yans?yan Ersin Y. isimli ?ahs? evde yakalad?. Polis onu saklayan Sedat Y. isimli ?ahs? da gözalt?na alarak emniyete götürdü.

Sorguda Ersin Y. h?rs?zl??? Sedat Y. ile birlikte yapt?klar?n? çald?klar? para ve tak?lar?n bir k?sm?n?n hala evde oldu?unu söyledi. Polis evde yapt??? aramada 21 alt?n tak? ve 100 dolar ele geçirdi. Sedat Y. isimli ?ahs?n ise Ordu Caddesi’nde anahtarc?l?k yapt??? tespit edildi. Zanl?lar sorgular?n?n ard?ndan adliyeye sevk edildi.

(?HA)

Günümüzde birçok insan, ilaçlar? çevrimiçi almaya çal???yor dikkatsizle?mekte ve mümkün oldu?unu bilmiyorlar. Calan SR bir kalsiyum kanal blokeridir. Bu ilaç kan damarlar?n?z?n kaslar?n? rahatlatarak çal???r. Genel olarak, hem kad?nlar hem erkekler cinsel bir sa?l?k sorunlar?ndan etkilenmektedir. Birçok aile “Viagra 25mg sat?n al” dü?ünüyor. “viagra 25mg” ile ilgili ayr?nt?l? bilgileri nas?l okuma? Viagra yakla??k daha fazla bilgi için “viagra 50mg” e bak?n?z. Mutlulukla cinsel sa?l?k ile ilgili çoklu sorun çözülebilir. Tüm ilaçlar gibi, Viagra çe?itli yan etkilere nedenini olabilir. Buna ek olarak, online eczane, internet üzerinden düzeni vermekten zevk ald??? için her tür uyu?turucu sat?n almak almak için uygun maliyetli bir yoldur.

Hakkında

Avatar

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*