Anasayfa / Köşe Yazıları / 14 ŞUBAT sevgililer gününe özel : Sevgiliye Açık Mektup

14 ŞUBAT sevgililer gününe özel : Sevgiliye Açık Mektup

14 ŞUBAT sevgililer gününe özel : Sevgiliye Açık Mektup

SEVG?L?YE AÇIK MEKTUP

Merhaba sevgili,

Seninle uzun zamand?r birlikteyiz. Daha do?rusu bazen var bazen yok bir ili?kimiz var. Bazen seni çok takdir ediyor, sayg? duyuyor ve seviyorum.  Özellikle bana ne kadar de?er verdi?in, sayg? duydu?unu, ya?am?nda ne kadar önemli oldu?umu söyledi?in zamanlarda.

Bazen de beni o kadar k?zd?r?yorsun, ac? veriyorsun ki, bütün kusurlar?n? listeliyor ve bundan ötürü seni sevmemeye karar veriyorum. Ne var ki o kadar da benimlesin ki her an?mda, senden kurtulmam da mümkün görünmüyor. Bu bir ba??ml?l?k gibi, daha çok haz almak için takdir, ilgi ve sevgi dozunun artmas? gerekiyor.  E?er bu ihtiyac?m kar??lanmazsa ac?, gözya??, keder içinde oluyorum.

Senden neler istiyorum bir liste yapay?m ki sonradan bunlar? kontrol edebilesin;

Kendimde sevmedi?im, görmezden geldi?im, varl???n? reddetti?im tüm fiziksel özelliklerimi kabul etmeni istiyorum. Malum art?k orta ya?l? bir insan?m, yemek yemeyi seven ve sporu da pek ya?am tarz? yapmayan biri olarak; biraz kilo, yüzde k?r???kl?klar var. Bunlarla ben bedenimi çok çekici bulmasam da senin beni bu ve de?i?en fiziksel halimle be?enmen, takdir etmen gerekiyor.

 Davran?? olarak her ne kadar insanlar? sevdi?imi ve onlar? olduklar? gibi kabul etti?imi söylesem de al??kanl?klardan kolay vazgeçilmiyor. Malum iyi bir e?itim ald?ktan sonra, çal??ma hayat?m oldu ve sonras?nda her zaman kendimi geli?tirmek üzere çaba sarf ettim ve devam ediyorum.

Bu donan?mlara sahip oldu?umun fark?nda olmak, her ne kadar dile getirmek zor olsa da bir kibir, kendini be?enmi?lik ve insanlara kim oldu?umu gösterme arzusu yarat?yor zaman zaman. Senden istedi?im ise bunlar?n öylesine, kendini di?er insanlardan üstün görme de?il,  gerçekten çok özel, farkl?, mükemmel biri oldu?uma beni ikna etmen. 

Bu kadar elde ettiklerim yan? s?ra bende hala maddi ya da manevi anlamda tatmin olmayan, cevap bulamad???m, bir sonraki ad?m ne olmal??  “daha ne yapmal?y?m” sorular? var.  Rotam? saptamakta karars?z?m ama senin benim yerime bu kararlar? vermeni de istiyorum. Böylece ileride bundan memnun olmazsam suçlayacak, sorumlu tutaca??m biri olarak mevcut olmal?s?n. 

Bazen tek ba??ma kalmak bazen de sosyalle?mek isterim, senin bu ruh hallerimi hissetmeni, benim söylememe gerek kalmadan anlaman? bekliyorum. Benimle ayn? anda gülmeni, a?laman?, cömert olman?, sürprizler yapman?, ?a??rtman?.. velhas?l i?in zor sevgili kabul ediyorum. Ama benim gibi mükemmel birinin sevgilisi olmak da kolay olmamal?, biraz çaba sarf etmelisin.

?imdi senin kim oldu?unu herkese aç?klamak istiyorum müsaadenle. 

Sevgilim bir AYNA.   

D??ar?da bizi mutlu ya da mutsuz edecek ki?iler, ya da olaylar oldu?u yan?lsamas?na kap?lsak da hepimiz dünyaya bir tekâmül için geldik. Hiçbir ki?i di?erinin ihtiyaçlar?n? kar??lamak üzere yarat?lm?? olamaz. Ayaklar? üzerinde durabilen yeti?kinler olduktan sonra art?k kendi sorumlulu?umuzu almam?z?n zaman?d?r.

Yaratan’?n sevgilisi olarak varl???m?z? mevcut haliyle sevmek, duygu ve dü?üncelerimizin girdab?nda kaybolmadan, minnettarl?k, ne?e ve sevgiyle ya?amak zaman?d?r, hemen ??MD?.

Sevgililer günümüz kutlu olsun

Dr. Deniz ÖNER

 

Hakkında Dr. Deniz Öner

Dr. Deniz Öner
Radyasyon ve kanser biyolojisi konusunda yüksek lisans ve doktora sahibiyim. Araştırmacı ve yönetici olarak çalıştım. Beden-Ruh ve Zihin sağlığı konularında eğitimler alıyor ve gönüllü danışmanlık yapıyorum. Dr. DENİZ ÖNER drdenizoner@gmail.com

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*